Što je u izvješću?

  • Analiza i ocjena stanja prava građana
  • u više od 60 tema iz svih područja života
  • 142 preporuke.

Kako je nastalo?

  • Na temelju 4.894 predmeta u kojima smo postupali,
  • informacija koje smo zatražili na 645 adresa,
  • relevantnih istraživanja i javno dostupnih dokumenata.
predmeta vezanih uz epidemiju COVID 19
0
pritužbi na diskriminaciju u radu ili zapošljavanju
0
porast pritužbi na graditeljstvo i prostorno uređenje
0 %
preporuke za snažniju zaštitu prava građana
0

Primjeri pritužbi:

Izdvojene teme:

OGRANIČENJA LJUDSKIH PRAVA ZBOG EPIDEMIJE

Diskriminacija u području zdravlja

PRAVA RADNIKA

STARIJE OSOBE

SIROMAŠTVO

Diskriminacija u području rada i zapošljavanja

Diskriminacija
temeljem dobi

Diskriminacija temeljem imovnog stanja

STANOVANJE

Financije

ZAŠTITA ZVIŽDAČA

PRAVOSUĐE

ZATVORSKI SUSTAV

Govor mržnje i
zločini iz mržnje

Nacionalne manjine

Policijski sustav

Izdvojene preporuke:

Ministarstvu zdravstva, da poduzima konkretne i učinkovite mjere radi smanjenja listi čekanja.

Resornim ministarstvima, da za zaposlene i u realnom i u javnom sektoru, u suradnji s udrugama poslodavaca i reprezentativnim sindikatima, predloži odgovarajuća zakonska rješenja za rad od kuće, uključujući i za naknadu troškova koji proizlaze iz specifičnosti takvog rada.

Sindikatima, poslodavcima i Vladi RH, da se u kolektivnim ugovorima i pravilnicima o radu propišu odredbe o maksimalnom broju ugovora o radu na određeno vrijeme koje poslodavac može sklopiti s radnikom.

Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, da normativno reguliraju mehanizme kojima će se pružiti pomoć članovima obitelji, u okviru sustava neformalne skrbi o starijima.

Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, da prilikom izrade novog Zakona o socijalnoj skrbi osigura kontinuiran i učinkovit decentralizirani nadzor nad radom obiteljskih i drugih domova za starije i nemoćne.

Ministarstvu pravosuđa i uprave, da uvede registar ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.

Ministarstvu pravosuđa i uprave, da u suradnji sa svim relevantnim dionicima, izradi prijedlog novog, cjelovitog Ovršnog zakona.

Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, da pripremi Nacionalnu strategiju o beskućništvu te Protokol o postupanju s beskućnicima.

Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, da nastavi s edukacijom dionika na tržištu rada, naročito poslodavaca, o diskriminaciji temeljem imovnog stanja u postupcima zapošljavanja.

Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, da osigura provedbu mjera za poticanje zapošljavanja mladih, posebice u reguliranim profesijama, kako bi se osiguralo njihovo pravovremeno uključivanje u tržište rada.

Ministarstvu hrvatskih branitelja, da izradi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji kojima će se uvesti novi model vještačenja u postupku utvrđivanja statusa HRVI.

Vladi RH, da promiče svijest i toleranciju prema manjinskim jezicima i kulturama, kao integralnim dijelovima kulturne baštine Hrvatske, kako u obrazovanju tako i u medijima.

Ministarstvu kulture i medija, da osmisli te u javnu raspravu čim prije uputi novu Medijsku strategiju, uz uključivanje svih relevantnih dionika.

Vladi RH, da donese Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

Sve 142 preporuke pronađite u Izvješću

Sadržaj:

UVOD

EPIDEMIJA BOLESTI COVID 19: NORMATIVNI OKVIR I OGRANIČENJA LJUDSKIH PRAVA

POTRESI

ZDRAVLJE

DISKRIMINACIJA U PODRUČJU ZDRAVLJA

RADNI i SLUŽBENIČKI ODNOSI

DISKRIMINACIJA U PODRUČJU RADA I ZAPOŠLJAVANJA

UMIROVLJENICI I STARIJE OSOBE

DISKRIMINACIJA TEMELJEM DOBI

SOCIJALNA SKRB

DISKRIMINACIJA TEMELJEM IMOVNOG STANJA

PRAVOSUĐE

ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI – TZV. ZVIŽDAČA

PRAVA NACIONALNIH MANJINA

DISKRIMINACIJA TEMELJEM RASE, ETNIČKE PRIPADNOSTI ILI BOJE KOŽE, TE NACIONALNOG PODRIJETLA

STAMBENO ZBRINJAVANJE

STATUSNA PRAVA GRAĐANA

STANOVANJE, ENERGETSKO SIROMAŠTVO I VODNE USLUGE

GRADITELJSTVO

FINANCIJE

ZAŠTITA POTROŠAČA

BRANITELJI I CIVILNE ŽRTVE RATA

OBRAZOVANJE

DISKRIMINACIJA  U PODRUČJU I TEMELJEM  OBRAZOVANJA

DISKRIMINACIJA TEMELJEM VJERE I  SLOBODA VJEROISPOVIJEDI

IZRAŽAVANJE U JAVNOM PROSTORU

PRAVO NA PRIVATNOST

IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI

PRAVO NA ZDRAV ŽIVOT

OSOBE LIŠENE SLOBODE I DJELOVANJE NACIONALNOG PREVENTIVNOG MEHANIZMA

SURADNJA I JAVNO DJELOVANJE U PROMICANJU LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE

ZAKLJUČAK

Izvješće pučke pravobraniteljice za 2020.

Izvješće je u skladu s obvezama
iz Zakona o pučkom pravobranitelju, Zakona o suzbijanju diskriminacije, Zakona o Nacionalnom
preventivnom mehanizmu te Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Ranija godišnja izvješća možete pronaći ovdje:

Kontakti

Potražite nas na društvenim mrežama: