*Napomena: Čitate poglavlje iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2020., koje je predano Hrvatskom saboru u veljači 2021. Izvješće možete preuzeti ovdje.

Uvođenje novih tehnologija radi suzbijanja epidemije povećalo je zabrinutost građana vezano za
zaštitu prava na privatnost, što potvrđuje i povećanje broja pritužbi za 80% u odnosu na 2019.
Građani su se većinom prituživali na neovlašteno i prekomjerno prikupljanje osobnih podataka o
zdravlju i javne objave informacija o njihovom zdravstvenom stanju te su izražavali strah od primjene
novih tehnologija i digitalnih alata, poput aplikacija mobitela za praćenje kontakata i korištenja
bespilotnih letjelica (dronova) za mjerenje tjelesne temperature.

Tijekom 2020. Vlada je pokrenula nekoliko zakonodavnih inicijativa koje su u široj i stručnoj javnosti
ocijenjene pravno dvojbenim s pozicije zaštite prava na privatnost. Tako je prijedlog izmjena Zakona
o elektroničkim komunikacijama iz ožujka, sadržavao odredbu kojom bi se ograničavala temeljna
prava i slobode uvođenjem iznimke od opće zabrane obrade podataka o lokaciji, radi zaštite zdravlja
i života tijekom epidemije. Prikupljanje podataka o lokaciji moglo bi dovesti do ograničenja prava na
slobodu kretanja i privatnost, što smo istaknuli u prijedlozima koje smo uputili Hrvatskom saboru,
upozoravajući na čl. 16. Ustava prema kojemu ograničenje temeljnih sloboda i prava mora biti
razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinačnom slučaju. Takvo je stajalište
zauzelo i VE, koje je u Zajedničkoj izjavi o pravu na zaštitu podataka u kontekstu pandemije COVID
19 i Zajedničkoj izjavi Odbora Konvencije 108 i Povjerenika za zaštitu osobnih podataka VE, istaknulo
da upotreba digitalnih alata mora biti isključivo u svrhu zdravstvene zaštite, dobrovoljna i temeljena
na informiranom pristanku, ograničenog vremenskog trajanja i podložna nadzoru neovisnih tijela.

-*Digitalni alati se radi sprječavanja širenja
pandemije trebaju moći koristiti isključivo
u svrhu zdravstvene zaštite, na dobrovoljnoj
osnovi i po informiranom pristanku, vremenski ograničeno i uz nadzor neovisnih tijela.

Postupali smo i povodom inicijative Osječko-baranjske županije za uvođenjem nadzora nad javnim površinama dronovima, kojima bi se radi suzbijanja epidemije, osim nadzora javnih okupljanja, prikupljali i podatci o tjelesnoj temperaturi građana zatečenih na javnim mjestima. Uzimajući u obzir Opću uredbu o zaštiti podataka EU i Konvenciju 108+ VE, koje propisuju da se ograničenja temeljnih prava i sloboda za vrijeme izvanrednog stanja moraju temeljiti na zakonu uz poštivanje načela razmjernosti, bilo je potrebno razmotriti primjenu manje invazivnih metoda suzbijanja epidemije. Upozorenje je prihvaćeno te je Stožer OBŽ odustao od prikupljanja podataka o tjelesnoj temperaturi građana na ovaj način.

Nadalje, Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti iz prosinca
uvedena je sigurnosna mjera zabrane ili ograničenja održavanja privatnih okupljanja, pravno
dvojbena u kontekstu zaštite prava na privatnost i nepovredivosti doma. Naime, pravo na privatnost
iz EKLJP i Povelje o temeljnim pravima EU može se ograničiti samo zakonom i u skladu s načelom
razmjernosti. Također, čl. 34. Ustava propisuje da isključivo sud može obrazloženim pisanim nalogom odrediti pretragu doma, a ona se iznimno može izvršiti bez sudskog naloga kada se radi o uhićenju počinitelja kaznenog djela ili otklanjanju veće opasnosti za život i zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega. Stoga je upitna usklađenost ove sigurnosne mjere s Ustavom i načelom razmjernosti, s obzirom da se njenom primjenom može zadirati u pravo na privatnost i nepovredivost doma.

Iako tijekom 2020. nismo zaprimili veći broj pritužbi na rad agencija za otkup potraživanja, problem
njihovog postupanja u kontekstu povrede prava na privatnost na koji smo ukazivali u prethodnim
izvješćima, i dalje je prisutan. Ipak, ohrabruje činjenica da je MF pokrenulo postupak osnivanja radne
skupine za izradu prijedloga zakona kojim će se regulirati postupanje dionika u postupcima otkupa
potraživanja građana, što je bila naša preporuka.

 

Preporuka:

113. Vladi RH, da prilikom pripreme zakonodavnih prijedloga usmjerenih implementaciji novih
tehnologija provede test razmjernosti u kontekstu zaštite prava na privatnost;

 

Cijelo Izvješće pučke pravobraniteljice za 2020. pronađite ovdje.