*Napomena: Čitate poglavlje iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2020., koje je predano Hrvatskom saboru u veljači 2021. Izvješće možete preuzeti ovdje.

 

Zakonom o zaštiti potrošača, usklađenim s direktivama EU, uređena je zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga na tržištu. Neposredni nositelji zaštite potrošača su MGOR, DIRH, Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača, poslovna udruženja, zatim udruge za zaštitu potrošača čija je uloga savjetodavna, i tijela javne vlasti koja postupaju i po pritužbama na vlastiti rad, primjerice HEP.

Tijekom 2020. zaprimili smo 88 pritužbi nezadovoljnih potrošača, međutim, sukladno ZoPP-u nismo ovlašteni za postupanje po pritužbama na rad trgovačkih društava. Kako se najčešće odnose na rad
teleoperatera i maloprodajnih trgovačkih lanaca, pritužiteljima smo davali opće pravne informacije
ili smo pritužbe ustupali nadležnim tijelima. Ipak, iz njih je vidljivo da potrošači nemaju informacije
kome se obratiti niti koji su mehanizmi zaštite, bez obzira radi li se o komercijalnim ili javnim uslugama.

Stoga se često obraćaju medijima ili nama, umjesto da koriste pravna sredstava i tako ostvare zaštitu u primjerenom roku i na adekvatan način, na što smo upozoravali i u ranijim izvješćima. To pokazuje kako sustav zaštite potrošača u RH, unatoč normativnoj usklađenosti s EU propisima, nije dovoljno razvijen pa bi nadležna tijela građane trebala snažnije educirati o pravima koja imaju kao potrošači.

 

Preporuka:

101. Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, da organizira kampanje radi podizanja svijesti i znanja o zaštiti potrošača;

 

Vezane teme iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2020:

Financije

Cijelo Izvješće pučke pravobraniteljice za 2020. pronađite ovdje.