*Napomena: Čitate poglavlje iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2020., koje je predano Hrvatskom saboru u veljači 2021. Izvješće možete preuzeti ovdje.

Neizvjesnost uzrokovana epidemijom i s njome povezanim mjerama pokazala je kako se jednakost i nediskriminacija ne podrazumijevaju. Kriza je nesrazmjerno pogodila određene društvene skupine, često one koje su već u nepovoljnom društvenom ili ekonomskom položaju i u povećanom riziku od diskriminacije te je produbila nejednakosti i pokazala da su potrebni veći napori kako bi se uspostavilo pravednije i ravnopravnije društvo.

Broj pritužbi građana u 2020. ne razlikuje se značajno od 2019. (266 naspram 270), no relativno često „pogrešno“ prepoznaju diskriminaciju, odnosno diskriminacijom smatraju svako ponašanje koje doživljavaju kao nepovoljno ili nepravedno, bez obzira postoji li diskriminacijska osnova. Istovremeno, i dalje ju ne prijavljuju zbog neprepoznavanja, a nisu ju skloni prijavljivati zbog nepovjerenja u institucije, prihvaćenosti kao uobičajenog obrasca ponašanja, straha od viktimizacije i drugoga. Stoga je potrebno osnažiti preventivni rad usmjeren na borbu protiv svih oblika nesnošljivosti te pojačati napore i aktivnosti usmjerene na zaštitu jednakosti, posebice u kriznim okolnostima. Sadržaj i oblik takvih aktivnosti treba biti prilagođen potrebama, mogućnostima i socijalnim okolnostima pojedinih ranjivih skupina, a približavanju ove teme građanima pridonijelo bi i educiranje o pojmu diskriminacije i dostupnim mehanizmima zaštite te jačanje medijske pismenosti.

Upravo su zaštita i promocija jednakosti istaknuti kao temeljne vrijednosti EU povodom online konferencije #equality2020, u organizaciji hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a, Europske mreže tijela za jednakost (Equinet), Europske komisije i  Glavnog tajništva Vijeća EU-a, na kojoj je sudjelovala  zamjenica pučke pravobraniteljice te predsjedavajuća Equinetom Tena Šimonović Einwalter.

Na nacionalnoj razini, promociji jednakosti kao temeljne vrijednosti svakako bi pridonijelo usvajanje Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije od 2021. do 2027. te pratećih dokumenata – Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i Akcijskog plana za suzbijanje diskriminacije od 2021. do 2023. Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije istekao je 2019., a prema najavama, novi će biti sadržan u širem NPZPLJPSD te konkretiziran Akcijskim planovima, koji, međutim, još nisu finalizirani. Iako su se aktivnosti Radne skupine pod vodstvom ULJPPNM intenzivirale, u trenutku pisanja ovog Izvješća nije objavljen ni prijedlog nacrta APSD. Ipak, pozdravljamo sudjelovanje savjetnika pučke pravobraniteljice u Radnoj skupini te se nadamo da ćemo doprinijeti strukturiranju mjera za smanjenje nejednakosti u društvu i unaprjeđenje ljudskih prava.

 

 

 Preporuke:

1. Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, da kontinuirano informira građane o zabrani diskriminacije i mehanizmima zaštite;

2. Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, da ubrza aktivnosti na usvajanju Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije od 2021. do 2027. te pratećeg Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i Akcijskog plana za suzbijanje diskriminacije od 2021. do 2023.;

3. Vladi RH, da potiče borbu protiv svih oblika nesnošljivosti ulažući u obrazovanje, stručna savjetovanja i edukacije, javne kampanje i jačanje medijske pismenosti;

 

Vezane teme iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2020:

Suradnja i javno djelovanje u promicanju ljudskih prava i suzbijanju diskriminacije

Diskriminacija temeljem dobi

Diskriminacija temeljem imovnog stanja

Diskriminacija u području i temeljem obrazovanja

Diskriminacija u području rada i zapošljavanja

Diskriminacija u području zdravlja

Diskriminacija temeljem vjere i sloboda vjeroispovijedi

Diskriminacija temeljem rase, etničke pripadnosti ili boje kože te nacionalnog podrijetla

Sudska praksa u predmetima vezanim uz diskriminaciju

 

Cijelo Izvješće pučke pravobraniteljice za 2020. pronađite ovdje.