Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News
Privatnost i kolačići: ova web-lokacija upotrebljava kolačiće. Ako nastavite koristiti ovu web stranicu, prihvaćate njihovu upotrebu. Da biste saznali više, uključujući i kako kontrolirati kolačiće, pogledajte ovdje: Pravila privatnosti

Pravila privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

Politika privatnosti primjenjuje se na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem održavatelja mrežne stranice pučkog pravobranitelja. Pučki pravobranitelj sa sjedištem u Zagrebu na adresi: Savska cesta 41/3 (zgrada Zagrepčanke), voditelj je obrade vaših osobnih podataka.

 

KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Svrha prikupljanja osobnih podataka je postupanje po pritužbi u skladu s nadležnostima pučkog pravobranitelja propisanima Zakonom o pučkom pravobranitelju (NN, br. 76/12), Zakonom o suzbijanju diskriminacije (NN, br. 85/08 i 112/12) i Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN, br. 17/19). Osobni podaci koriste se isključivo u svrhu postupanja po pritužbi u opsegu koji je nužan za ostvarenje zaštite prava pritužitelja ili povrijeđene osobe.

 

VREMENSKO RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Pučki pravobranitelj je ovlaštenik vođenja službene statistike te stvaratelj arhivskog i registraturnog gradiva, radi čega je obvezan pohranjivati podatke na dulja vremenska razdoblja u svrhe arhiviranja u javnom interesu, znanstvenog istraživanja i statističke svrhe, uz primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera. Rokovi čuvanja navedenih podataka propisani su relevantnim zakonima i odgovarajućim internim aktima kojima se uređuje zaštita i obrada arhivskog i registraturnog gradiva u Uredu pučkog pravobranitelja.

 

PRISTUP OSOBNIM PODACIMA

U Uredu pučkog pravobranitelja isključivo su državni dužnosnici te državni službenici i namještenici ovlašteni pristupiti osobnim podacima, u opsegu koji je nužan za obavljanje njihovog rada po načelu „need to know“ (potreba saznanja).

 

PROSLJEĐIVANJE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljene osobne podatke prosljeđujemo državnim i javnopravnim tijelima, tijelima s javnim ovlastima te pravnim osobama, isključivo u svrhu i opsegu potrebnom za provedbu ispitnog postupka, a u interesu podnositelja pritužbe ili povrijeđene osobe.

 

OSIGURAVANJE MJERA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke pritužitelja i povrijeđenih osoba štitimo primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera, kao što su kontrola prava pristupa svim podacima i dokumentima, osiguravanje povjerljivosti kod svih osoba koje imaju pristup prikupljenim osobnim podacima i dokumentima, praćenje pristupa i aktivnosti u informacijskom sustavu te softverskih rješenja za osiguravanje sigurnosti informatičke opreme i podataka u Uredu pučkog pravobranitelja.

PRAVA ISPITANIKA

  • Pravo na pristup osobnim podacima
  • Pravo na ispravak netočnih osobnih podataka
  • Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka
  • Pravo na brisanje (pod zakonskim uvjetima)

Navedena prava ostvaruju se podnošenjem zahtjeva Pučkom pravobranitelju, koji mora biti uredno popunjen i potpisan. Odluka o osnovanosti Zahtjeva donosi se temeljem Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/18), te relevantnih nacionalnih propisa.

Zahtjev se upućuje Pučkom pravobranitelju na sljedeće načine:

  1. Redovnom poštom na adresu: Savska cesta 41/3, 10000 Zagreb
  2. Elektroničkom poštom na adresu: Službenik za zaštitu osobnih podataka info@ombudsman.hr

 

PODNOŠENJE PRITUŽBE AGENCIJI ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) nadzorno je tijelo za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Pritužbu na postupanje Pučkog pravobranitelja vezano uz obradu osobnih podataka možete uputiti AZOP-u na sljedeće kontakte: Selska cesta 136, 10000 Zagreb, E-mail: azop@azop.hr

 

WEB STRANICA

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe, u svrhu boljeg funkcioniranja svih značajki internetske stranice www.ombudsman.hr  i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva.

 

Cookies (kolačić)

Prilikom posjete navedene web lokacije, postavit ćemo privremeni kolačić da bismo utvrdili prihvaća li vaš preglednik kolačiće. Ovaj kolačić ne sadrži osobne podatke i odbacuje se kada zatvorite preglednik. Postavit ćemo i nekoliko kolačića za spremanje podataka o prijavi i odabira zaslona. Kolačići za prijavu traju dva dana, a za opcije zaslona kolačići traju godinu dana.

Ugrađeni sadržaj s drugih web mjesta

Članci na ovoj web stranici mogu sadržavati ugrađeni sadržaj (npr. Videozapisi, slike, članci itd.). Ugrađeni sadržaj s drugih web lokacija ponaša se na isti način kao da je posjetitelj posjetio drugu web stranicu. Ove web stranice mogu prikupljati podatke o vama, koristiti kolačiće, ugraditi dodatne praćenje treće strane i pratiti vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na tu web stranicu.

 

Dodatne informacije

Mobilna tema

Upotrijebljeni podaci: potreba posjetitelja gledanja mobilne verzije samog web mjesta.

Aktivnost praćenja: kolačić (akm_mobile) pohranjuje se na period od 3.5 dana kako bi se sjetio hoće li posjetitelj stranice htjeti pregledati mobilnu verziju.

Copyright © 2019. - Ured pučke pravobraniteljice