Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News
Privatnost i kolačići: ova web-lokacija upotrebljava kolačiće. Ako nastavite koristiti ovu web stranicu, prihvaćate njihovu upotrebu. Da biste saznali više, uključujući i kako kontrolirati kolačiće, pogledajte ovdje: Pravila privatnosti

Zamjenici pučke pravobraniteljice

Dijana Kesonja

Dijana Kesonja rođena je 1.11.1975. u Rijeci, a diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1999., gdje je 2015. završila i poslijediplomski specijalistički studij. Pravosudni ispit položila je 2001. a nakon vježbeničkog staža karijeru započinje kao odvjetnica 2003. godine. Od 2014. radi kao savjetnica pučke pravobraniteljice za pravne poslove i stratešku litigaciju u Službi za suzbijanje diskriminacije u Područnom uredu u Rijeci. Na dužnost zamjenice pučke pravobraniteljice izabrana je u Hrvatskom saboru 15. srpnja 2021.

U dosadašnjoj karijeri specijalizirala se u području suzbijanja diskriminacije, posebno u području rada i zapošljavanja, zaštite prijavitelja nepravilnosti te govora mržnje.

Bila je članica mnogih stručnih radnih skupina i sudjelovala u radu brojnih međunarodnih seminara, konferencija i tribina iz područja ljudskih prava. Vodila je i mnoge edukacije vezane za suzbijanje diskriminacije za javne službenike, studente, sindikalne predstavnike, kao i predstavnike drugih ombudsmanskih institucija izvan Hrvatske.

 

Saša Rajić

Saša Rajić rođen je 7. srpnja 1964. u Zagrebu. Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu stekao je diplomu defektologa – socijalnog pedagoga, kao i titulu doktora znanosti, specijaliziravši se u području prevencije nasilja u zatvorskom sustavu.

Na dužnost zamjenika pučke pravobraniteljice dolazi s mjesta upravitelja Zatvorske bolnice u Zagrebu, a u više od 30 godina dugoj karijeri radio je na mnogim rukovodećim pozicijama unutar Ministarstva pravosuđa i uprave, zatvorskog sustava, kao i sustava probacije i podrške žrtvama i svjedocima.

Sudjelovao je i u mnogim domaćim i međunarodnim projektima, konferencijama i stručnim skupovima vezanim uz rad zatvorskog sustava i probacijske službe. Autor je i niza radova iz ovog područja, a bio je i predavač u Centru za izobrazbu Uprave za zatvorski sustav i probaciju te gostujući predavač i izvoditelj kliničkih vježbi na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.

 

Tatjana Vlašić

Tatjana Vlašić rođena je 12.1.1978. u Zagrebu gdje je 2003. godine diplomirala na Filozofskom fakultetu. Na Sveučilištima u Sarajevu i Bologni magistrirala je u području demokracije i ljudskih prava, a kao dobitnica Fulbrightove stipendije specijalizirala se i na Sveučilištu Berkley vezano za istraživanja anti-diskriminacijske politike.

Od 2008. radi kao savjetnica, a zatim i pomoćnica ravnatelja u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH. Od 2015. zaposlena je kao savjetnica u Uredu pučke pravobraniteljice gdje je vodila niz domaćih i međunarodnih projekata, istraživanja, edukacija, suradnji, kampanja i konferencija vezanih uz zaštitu ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije.

U svom radu se istaknula u području suradnje s ključnim međunarodnim dionicima poput UN-a, UNHCR-a, Vijeća Europe i OESS-a/ODIHR-a, kao i nacionalna časnica za vezu ispred Vlade RH vezano za suradnju s Agencijom EU za temeljna prava (FRA). Bila je i trenerica Državne škole za javnu upravu u području anti-diskriminacije i ustavne zaštite ljudskih prava, a vodila je i posljednji proces akreditacije Ureda pučke pravobraniteljice 2019. koji je prema Pariškim principima u tri navrata (2008., 2013. i 2019.) postao nositelj najvišeg statusa A.

 

Copyright © 2019. - Ured pučke pravobraniteljice