Izvješće pučke pravobraniteljice analiza je i ocjena ocjenu stanja zaštite prava i sloboda u Republici Hrvatskoj, kao i vezano uz određene pojavne oblike povreda prava pojedinaca ili pojedinih društvenih skupina.

Izvješće se temelji na radu pučke pravobraniteljice kroz pet mandata, s obzirom na to da institucija djeluje kao:

  1. ombudsman, što uključuje zaštitu građana od nezakonitog postupanja tijela javne vlasti odnosno zaštitu prava na dobro upravljanje i vladavine prava;
  2. nacionalna institucija za ljudska prava, s ulogom zaštite i promicanja ljudskih prava, osobito međunarodnih pravnih akata o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila Republika Hrvatska;
  3. središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije, odnosno tijela za jednakost, što uključuje ovlasti u postupanju i prema privatnom sektoru i fizičkim osobama;
  4. Nacionalni preventivni mehanizam za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, koji se odnosi na osobe lišene slobode; i
  5. tijelo za zaštitu prijavitelja nepravilnosti/vanjski kanal za prijavljivanje nepravilnosti.

Izvješće opisuje stanje u 2023. godini, dok su preporuke smjer za buduće djelovanje onih kojima su upućene, a time i snažniju zaštitu ljudskih prava i sloboda, vladavine prava i suzbijanje diskriminacije u Hrvatskoj. Ovim Izvješćem pučka pravobraniteljica upućuje sveukupno 147 preporuka.

Prema informacijama koje smo prikupili, nadležna tijela su postupala ili postupaju po 44,12% preporuka iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2022. godinu, neznatno manje u usporedbi s Izvješćem za 2021. godinu, kada su to činili po 45% preporuka. Nadležna tijela ne provode 27,06% preporuka, a za 28,82% nemamo informacije o njihovoj provedbi od tijela kojima su upućene.

U ovom kontekstu relevantna je i preporuka Europske komisije Republici Hrvatskoj u Izvješću o vladavini prava, prema kojoj bi RH trebala dodatno poboljšati provedbu preporuka pučke pravobraniteljice i sustavnije odgovarati na zahtjeve pučke pravobraniteljice za informacijama.

Stoga se Hrvatskom saboru ovo Izvješće predaje uz isticanje važnosti ažurne rasprave te poticanja ispunjavanja u njemu danih preporuka od strane tijela kojima su upućene, kako bi se iskoristio njegov potencijal u naporima za jačanje zaštite ustavnih i zakonskih prava građana, što bi bilo u skladu sa ustavnopravnim definiranjem pučke pravobraniteljice kao opunomoćenicu Hrvatskog sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda.