Izvješće pučke pravobraniteljice za 2022.

Analiza stanja ljudskih prava u Hrvatskoj

UVOD IZVJEŠĆA

UTJECAJ POTRESA NA OSTVARIVANJE LJUDSKIH PRAVA

PRAVO NA DOBRO UPRAVLJANJE

PRAVO NA ZDRAVLJE

Zdravstvena zaštita
Onkološki pacijenti
Palijativna skrb
E-zdravstvo
Zdravstveno osiguranje
Epidemija bolesti COVID-19 i zdravlje
Saznaj više

PRAVO NA RAD

Prava za vrijeme nezaposlenosti
Radni odnosi u državnoj i javnim službama
Radni odnosi u gospodarstvu i obrtu
Mobbing
Saznaj više

DISKRIMINACIJA PRI ZAPOŠLJAVANJU I NA RADU

Diskriminacija pri zapošljavanju
Diskriminacija u području rada
Rad putem digitalnih radnih platformi
Saznaj više

PRAVA STARIJIH OSOBA

Socijalna sigurnost starijih
Domovi za starije nemoćne
Nasilje nad starijim osobama
Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
Mirovinsko osiguranje
Saznaj više

DISKRIMINACIJA TEMELJEM DOBI

PRAVO NA OBRAZOVANJE I DISKRIMINACIJA TEMELJEM OBRAZOVANJA

SOCIJALNA SKRB - SIROMAŠTVO I LJUDSKA PRAVA

Sustav socijalne skrbi
Podrška najsiromašnijima
Beskućnici
Diskriminacija temeljem imovnog stanja
Saznaj više

PRAVO NA ADEKVATNO STANOVANJE

Energetsko siromaštvo
Pravo na vodu i vodne usluge
Stambeno zbrinjavanje
Saznaj više

GRADITELJSTVO

IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI

PRAVA POTROŠAČA

PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA I CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA

PRAVA NACIONALNIH MANJINA

DISKRIMINACIJA TEMELJEM RASNOG I ETNIČKOG PODRIJETLA

Romi
Srbi
Migranti
Saznaj više

PRAVA RASELJENIH OSOBA IZ UKRAJINE

DISKRIMINACIJA TEMELJEM VJERE I SLOBODA VJEROISPOVIJEDI

PRAVOSUĐE

Jačanje učinkovitosti pravosuđa
Pritužbe na rad pravosuđa
Ovrhe i stečajevi
Besplatna pravna pomoć
Sudska praksa u predmetima vezanim uz diskriminaciju
Zločini iz mržnje
Podrška žrtvama i svjedocima
Postupanje Europskog suda za ljudska prava
Saznaj više

SLOBODA IZRAŽAVANJA

Sloboda izražavanja i govor mržnje
Dezinformacije i provjeravatelji činjenica
Novinarske slobode i mediji
Saznaj više

Javno okupljanje

Pravo na Privatnost i utjecaj umjetne inteligencije na ljudska prava

BRANITELJI LJUDSKIH PRAVA

PRAVO NA Čist, ZDRAV i održiv okoliš

ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI (ZVIŽDAČI)

POLICIJSKI SUSTAV

TRAŽITELJI MEĐUNARODNE ZAŠTITE I IREGULARNI MIGRANTI

ZATVORSKI SUSTAV

OSOBE S DUŠEVNIM SMETNJAMA KOJIMA JE OGRANIČENA SLOBODA KRETANJA

PERCEPCIJA DISKRIMINACIJE, OSOBNO ISKUSTVO I NEPRIJAVLJIVANJE

PODACI O POSTUPANJU ZA 2022. GODINU

SURADNJA I JAVNO DJELOVANJE U PROMICANJU LJUDSKIH PRAVA

LJUDSKI POTENCIJALI, UVJETI ZA RAD I PRORAČUN UREDA

ZAKLJUČAK IZVJEŠĆA

Preporuke

za jačanje zaštite građana

S kojim problemima su nam se građani obraćali?

Što je izvješće pučke pravobraniteljice?

Za razliku od brojnih izvješća drugih institucija Hrvatskom saboru, a koja su izvješća o radu, Izvješće pučke pravobraniteljice jest:

analiza i ocjena stanja zaštite prava i sloboda u Hrvatskoj

u više od 60 tema iz svih područja života

sa 170 preporuka za poboljšanje prava građana

Kako je Izvješće nastalo?

na temelju 6.099 predmeta u kojima smo postupali

opažanja i zaključaka iz brojnih terenskih obilazaka

informacija koje smo zatražili na iznimno velikom broju adresa

relevantnih istraživanja i javno dostupnih informacija iz domaćih i međunarodnih izvora

Izvješće pučke pravobraniteljice za 2022.

Ranija godišnja izvješća možete pronaći ovdje.

Adresa: Savska cesta 41/3 (zgrada Zagrepčanke), Zagreb 10000