Izvješće pučke pravobraniteljice za 2023.

Analiza stanja ljudskih prava u Hrvatskoj

UVOD IZVJEŠĆA

PRAVO NA DOBRO UPRAVLJANJE

PRAVO NA ZDRAVLJE

Zdravstvena zaštita (Dostupnost, Pristupačnost, Prihvatljivost i Kvaliteta)
Onkološki pacijenti
Palijativna skrb
Mentalno zdravlje
Zdrastveno osiguranje
Saznaj više

PRAVO NA RAD

Nezaposlene osobe
Radni odnosi u državnoj službi, javnim službama i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Radni odnosi u gospodarstvu i obrtu
Saznaj više

DISKRIMINACIJA PRI ZAPOŠLJAVANJU I NA RADU

Diskriminacija pri zapošljavanju
Diskriminacija u području rada
Strani radnici (državljani trećih zemalja)
Digitalne radne platforme
Saznaj više

PRAVA STARIJIH OSOBA

Socijalna sigurnost
Domovi za starije i nemoćne
Obilasci domova za starije i nemoćne osobe
Nasilje nad starijim osobama
Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
Mirovinsko osiguranje
Saznaj više

DISKRIMINACIJA TEMELJEM DOBI

PRAVO NA OBRAZOVANJE I DISKRIMINACIJA TEMELJEM OBRAZOVANJA

SOCIJALNA SKRB - SIROMAŠTVO I LJUDSKA PRAVA

Sustav socijalne skrbi
Podrška najsiromašnijima
Beskućnici
Saznaj više

PRAVO NA ADEKVATNO STANOVANJE

Stanovanje
Energetsko siromaštvo
Pravo na vodu i vodne usluge
Stambeno zbrinjavanje
Saznaj više

UTJECAJ POTRESA NA OSTVARIVANJE LJUDSKIH PRAVA

GRADITELJSTVO

IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI

PRAVA POTROŠAČA

PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA I CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA

PRAVA NACIONALNIH MANJINA

DISKRIMINACIJA TEMELJEM RASNOG I ETNIČKOG PODRIJETLA

OSOBE RASELJENE IZ UKRAJINE

DISKRIMINACIJA TEMELJEM VJERE I SLOBODA VJEROISPOVIJEDI

PRAVOSUĐE

Jačanje učinkovitosti pravosuđa
Pritužbe
Digitalizacija
Ovrhe i stečajevi
Besplatna pravna pomoć
Sudska praksa u predmetima vezanim uz diskriminaciju
Zločini iz mržnje
Podrška žrtvama i svjedocima
Postupanje Europskog suda za ljudska prava
Saznaj više

IZRAŽAVANJE U JAVNOM PROSTORU

Sloboda izražavanja i govor mržnje
Novinarske slobode i mediji
Neredi na sportskim natjecanjima
Saznaj više

Javno okupljanje

Pravo na Privatnost

UMJETNA INTELIGENCIJA

BRANITELJI LJUDSKIH PRAVA

PRAVO NA Čist, ZDRAV i održiv okoliš

ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI (ZVIŽDAČI)

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti
Javno razotkrivanje
Sudska praksa
Praksa Europskog suda za ljudska prava
Emocionalna podrška prijaviteljima
nepravilnosti
Saznaj više

POLICIJSKI SUSTAV

TRAŽITELJI MEĐUNARODNE ZAŠTITE I IREGULARNI MIGRANTI

ZATVORSKI SUSTAV

OSOBE S DUŠEVNIM SMETNJAMA KOJIMA JE OGRANIČENA SLOBODA KRETANJA

PODACI O POSTUPANJU ZA 2023. GODINU

SURADNJA I JAVNO DJELOVANJE U PROMICANJU LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE

LJUDSKI POTENCIJALI I ORGANIZACIJA UREDA

ZAKLJUČAK IZVJEŠĆA

Preporuke

za jačanje zaštite građana

S kojim problemima su nam se građani obraćali?

Što je izvješće pučke pravobraniteljice?

Za razliku od brojnih izvješća drugih institucija Hrvatskom saboru, a koja su izvješća o radu, Izvješće pučke pravobraniteljice jest:

analiza i ocjena stanja zaštite prava i sloboda u Hrvatskoj

u više od 60 tema iz svih područja života

sa 147 preporuka za poboljšanje prava građana

Kako je Izvješće nastalo?

na temelju 6.680 predmeta u kojima smo postupali

opažanja i zaključaka iz brojnih terenskih obilazaka

informacija koje smo zatražili na iznimno velikom broju adresa

relevantnih istraživanja i javno dostupnih informacija iz domaćih i međunarodnih izvora

Izvješće pučke pravobraniteljice za 2023.

Ranija godišnja izvješća možete pronaći ovdje.

Društvene mreže:

Adresa: Savska cesta 41/3 (zgrada Zagrepčanke), Zagreb 10000