Izvješće pučke pravobraniteljice za 2021.

Analiza stanja ljudskih prava i jednakosti u Hrvatskoj

Epidemija bolesti COVID-19:
Utjecaj na ljudska prava i jednakost

Utjecaj potresa na ostvarivanje
ljudskih prava

Pravo na dobro upravljanje

Pravo na zdravlje

Epidemija i pravo na zdravlje i jednakost
Zdravstvena zaštita
Zdravstveno osiguranje
Mentalno zdravlje
Saznaj više

Pravo na rad

Prava za vrijeme nezaposlenosti
Radni odnosi u državnoj i javnim službama
Radni odnosi u gospodarstvu i obrtu

Saznaj više

Diskriminacija pri
zapošljavanju i na radu

Diskriminacija pri zapošljavanju i na radu
Rad putem digitalnih platformi


Saznaj više

Prava starijih osoba

Socijalna sigurnost starijih osoba
Domovi za starije i nemoćne
Nasilje nad starijima
Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
Mirovinsko osiguranje
Saznaj više

Diskriminacija
temeljem dobi

Starije osobe
Mladi
Saznaj više

Socijalna skrb -
siromaštvo i ljudska prava

Sustav socijalne skrbi
Podrška najsiromašnijima
Beskućnici
Diskriminacija temeljem imovnog stanja
Saznaj više

Pravo na adekvatno stanovanje

Stanovanje
Energetsko siromaštvo
Vodne usluge
Stambeno zbrinjavanje
Saznaj više

Pravosuđe

Pritužbe na rad pravosuđa
Ovrhe i stečajevi
Besplatna pravna pomoć
Sudska praksa u predmetima vezanim uz diskriminaciju
Zločini iz mržnje
Podrška žrtvama i svjedocima
Postupanje Europskog suda za ljudska prava
Saznaj više

Zaštita prijavitelja nepravilnosti
(zviždači)

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti
Javno razotkrivanje
Saznaj više

Prava nacionalnih manjina

Diskriminacija temeljem
rasnog i etničkog podrijetla

Romi
Srbi
Migranti
Saznaj više

Pravo na obrazovanje i diskriminacija
temeljem obrazovanja

Sloboda izražavanja

Sloboda izražavanja i govor mržnje
Lažne vijesti i provjeritelji činjenica
Novinarske slobode i mediji
Saznaj više

Pravo na privatnost i utjecaj
umjetne inteligencije na ljudska prava

Branitelji ljudskih prava

Pravo na zdrav život i
i zdrav okoliš

Zatvorski sustav

„Kao institucija koja veliki dio rada zasniva na pritužbama građana, ovo Izvješće način je i prenošenja njihovih iskustava i teškoća Hrvatskom saboru. Informacije iz tih pritužbi, uz brojne službene podatke koje navodimo i analiziramo, omogućuju nam da na pojedinačnim primjerima identificiramo sustavne probleme, damo sliku stanja ljudskih prava i sloboda i preporuke za rješenja - a sve u funkciji poboljšanja prava građana u RH.“

Izdvojene preporuke

Svih 156 preporuka pronađite u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2021.

Jeste li znali?

Iskustva građana

Imate problem?

„Za razliku od izvješća brojnih drugih institucija koja se podnose Hrvatskom saboru, a koja su izvješća o radu, uloga ovog Izvješća jest dati analizu i ocjenu stanja zaštite prava i sloboda u RH. Njegov potencijal upravo je u tome što sadržava analizu pritužbi građana, kao i mnogobrojne podatke institucija RH, a uz njih i podatke civilnog društva, akademske zajednice i drugih dionika, te uz to i relevantne međunarodne izvore - sve na jednom mjestu.“

Što je izvješće pučke pravobraniteljice?

Za razliku od brojnih izvješća drugih institucija Hrvatskom saboru, a koja su izvješća o radu, Izvješće pučke pravobraniteljice jest:

Analiza i ocjena stanja zaštite prava i sloboda u Hrvatskoj.

U više od 50 tema iz svih područja života.

I s 156 preporuka za poboljšanje prava građana.

Kako je Izvješće nastalo?

Na temelju 5.769 predmeta u kojima smo postupali.

Opažanja i zaključaka iz brojnih terenskih obilazaka.

Informacija koje smo zatražili na iznimno velikom broju adresa.

Relevantnih istraživanja i javno dostupnih informacija iz međunarodnih izvora.


pritužbi i vlastitih inicijativa
0

porast
0 %

preporuka
0

preporuka iz prethodnog izvješća u provedbi
0 %

Ranija godišnja izvješća možete pronaći ovdje.

Adresa: Savska cesta 41/3 (zgrada Zagrepčanke), Zagreb 10000