U Vijećnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u četvrtak 11. prosinca 2014. održano je svečano zatvaranje pravne klinike „Freedom of Expression Law Clinic“ za akademsku godinu 2014/2015. Klinika je rezultat suradnje Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sa Sveučilištem u Oxfordu, organizacijom Media Legal Defence Initiative i Garden Court Chambersom iz Londona.

Nakon uvodnog pozdrava prof.dr.sc. Hrvoja Sikirića, dekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Damira Borasa, rektora Sveučilišta u Zagrebu, publici su se obratili mentori studenata kliničara: Smita Shah, odvjetnica Garden Court Chambers iz Londona, Nani Jansen, iz Media Legal Defence Initiative također iz Londona i dr. Paolo Cavaliere sa Sveučilišta u Oxfordu. Govorili su o važnosti obrazovanja studenata o ljudskim pravima, poglavito pravu na slobodu mišljenja i izražavanja u novinarskoj profesiji. Rad u svakoj pravnoj klinici, pa tako i ovoj, podrazumijeva ne samo pružanje pravne pomoći potrebitima, već i edukaciju i praktičnu nastavu studentima prava, pa je tako jedan od oblika praktične nastave u konkretnom slučaju bila izrada podneska u postupku pred UN Working Group on Arbitrary Detention za novinara iz Vijetnama. Proces koji su studenti prošli, sastojao se od teorijskih predavanja, potom i istraživanja činjenica i pravne podloge za predmetni podnesak, i kao takav predstavlja neprocjenjivo iskustvo u njihovom školovanju.

O važnosti ljudskih prava i instrumentima njihove zaštite govorila je prof.dr.sc. Jasna Omejec, predsjednica Ustavnog suda Republike Hrvatske, istaknuvši kako se samo očuvanjem vrijednosti sloboda i prava na načelu vladavine prava, mogu graditi temelji istinske demokracije.

Događaj je završio iskustvima studenata kliničara koji su izrazili nadu da će njihov rad na konkretnom predmetu utjecati na sudbinu zatočenog novinara u Vijetnamu, odnosno na njegovo oslobođenje.