U spomen na usvajanje Programa za promociju održivog razvoja Agenda 21 na Konferenciji UN-a iz 1992. godine i začetke suvremenog pokreta posvećenog zaštiti okoliša, 22. travnja obilježava se Međunarodni dan planeta Zemlje. Njime se naglašava potreba zaštite ekosustava cjelokupnog planeta Zemlje i zaštite odnedavno priznatog univerzalnog ljudskog prava na čist, zdrav i održiv okoliš, kao i ublažavanja negativnih posljedica klimatskih promjena i zaustavljanja uništavanja bioraznolikosti.

Ujedno se ukazuje na zajedničku odgovornost za promicanje i postizanje ravnoteže između ekonomskih, društvenih i ekoloških potreba sadašnjih i budućih generacija, a kako je to navedeno u UN-ovoj Deklaraciji iz Rio de Janeira iz 1992. godine.

Ovogodišnjom temom „Planet protiv plastike“ posebno se želi ukazati na štetne učinke koje onečišćenje plastikom ima na zdravlje ljudi, okoliš i cjelokupnu bioraznolikost, kao i potaknuti na smanjenje proizvodnje plastike širom svijeta za 60% do 2040. godine.

Problem štetnih učinaka plastike na okoliš i zdravlje ljudi bio je u fokusu i tijekom velikog požara u tvornici za preradu plastike Drava International koji je izbio u listopadu 2023. godine u Osijeku, povodom kojega je postupala i pučka pravobraniteljica. Iako su analize akreditiranih zavoda i laboratorija pokazale da požar, nasreću, nije imao značajan kratkotrajni utjecaj na zdravlje građana, u nekoliko je uzoraka vode i jednom uzorku kupusa broj čestica mikroplastike bio viši od dozvoljenog, dok je u tri uzorka paprike utvrđena koncentracija kadmija iznad dopuštene, kao i količina zbroja dioksina i DL-PCBa u jednom uzorku jaja.

Zbog toga je pučka pravobraniteljica Gradu Osijeku i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije preporučila da dugoročno prate zdravstveno stanje građana, uključujući i radnika koji su tijekom požara bili smješteni u krugu tvornice. Uz to, Državnom inspektoratu, Gradu Osijeku i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije pravobraniteljica je preporučila nastavak uzorkovanja tla, hrane i vode zbog utvrđivanja dugoročnih posljedica požara plastike.

Pravo na čist zdrav i održiv okoliš, odnosno ustavno pravo na zdrav život i zdrav okoliš je važno područje u radu institucije pučke pravobraniteljice koja je tijekom prošle godine postupala u 293 predmeta vezana uz ostvarenje ovog prava, otvorenih po pritužbama građana, građanskih inicijativa ili na vlastitu inicijativu i to zbog onečišćenja okoliša i prirode, nepropisnog gospodarenja otpadom, prekomjerne buke, svjetlosnog onečišćenja i neionizirajućeg zračenja baznih stanica mobilnih operatera.

U Izvješću pučke pravobraniteljice za 2023. pravobraniteljica je upozorila da je Europska komisija u studenom 2023. godine uputila Sudu EU-a predmet protiv Republike Hrvatske (INFR(2020)0437) jer nije obavijestila o mjerama kojima se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2018/852 o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu. Dala je i preporuke vezane, između ostalog, za dodatno zakonsko razrađivanje ustavnog prava na zdrav život i zdrav okoliš, ali i provođenje konkretnih mjera poput označavanja i osiguravanja crnih točaka iz Plana gospodarenja otpadom, potrebu evaluacije i objedinjavanja podataka o zdravlju građana Slavonskog Broda zbog onečišćenja zraka, kao i nastavka provođenja biološkog monitoringa stanovnika tog grada te izrade programa zaštite zdravlja građana koji žive u blizini centara za gospodarenje otpadom, industrijskih postrojenja, crnih točaka i drugih onečišćenih lokacija.

Isto tako, i kao članica Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) pučka pravobraniteljica zagovara donošenje pravno obvezujućeg instrumenta na razini Vijeća Europe koji će priznati pravo na čist, zdrav i održiv okoliš. Na sve veću svijest o negativnim učincima klimatskih promjena ukazuju i slučajevi koji se vode pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP), uključujući i nedavna presuda toga suda u predmetu KlimaSeniorinnen protiv Švicarske.

Naime, ESLJP je potvrdio povredu prava na poštivanje privatnog i obiteljskog života te prava na pristup sudu žena starije životne dobi koje žive u Švicarskoj jer ova zemlja nije provela dovoljne mjere za borbu protiv klimatskih promjena. Sud je pritom jasno istaknuo obvezu država da se učinkovito bore protiv klimatskih promjena kako bi zaštitile ljudska prava, prije svega, ona sadržana u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima.

Više o pravu na čist, zdrav i održiv okoliš možete saznati ovdje.