Kako bi se pobliže upoznali s diskriminacijom u području radnih odnosa i drugim pitanjima koja se odnose na rad i zapošljavanje iz prakse naše institucije, pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter održala je 23. travnja 2024. izlaganje studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

S obzirom da načela jednakosti i nediskriminacije imaju središnje mjesto u svakom sustavu zaštite ljudskih prava, pravobraniteljica je studentima ukratko prikazala zabranu diskriminacije u hrvatskom pravnom sustavu te pojasnila djelovanje i ovlasti institucije kao središnjeg tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije. Posebno se osvrnula na diskriminaciju u području rada i zapošljavanja, istaknuvši kako se od pritužbi građana za diskriminaciju koje je institucija prošle godine zaprimila, najveći broj njih odnosio upravo na ovo područje, i to nešto više od trećine svih pritužbi na diskriminaciju.

Uz primjere je pojasnila kako su se građani prošle godine instituciji obraćali vezano za mobing, nezakonite otkaze, neisplatu plaća, prekovremenih sati ili drugih materijalnih prava, diskriminaciju temeljem dobi, zdravstvenog stanja, obrazovanja i članstva u sindikatima, kao i zbog diskriminatornih oglasa za zapošljavanje te im približila postupanje institucije u tim slučajevima. Napokon, pravobraniteljica se osvrnula i na sudsku praksu u diskriminacijskim predmetima u prošloj godini.

Pravobraniteljica je studentima ujedno ukratko predstavila i relevantna poglavlja u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2023. godinu – novine koje se tiču prava na rad uslijed izmjena i dopuna Zakona o radu, recentnu odluku Ustavnog suda vezanu za ostvarivanje većeg opsega materijalnih prava za članove sindikata uključenih u pregovore o kolektivnom ugovoru, kao i promjene vezane za rad u javnoj i državnoj službi. Dio izlaganja posvetila je radnicima iz trećih država, često udaljenih, tzv. stranim radnicima, koji se zbog nepoznavanja jezika i svojih prava često nalaze u ranjivom položaju u ostvarivanju svojih prava.

Nakon dvosatnog izlaganja i razgovora sa studentima pravobraniteljica je ocijenila da je odlično što imaju priliku čuti iskustva iz prakse te su zainteresirani raspravljati o njima, a što je korisno s obzirom na njihovo pravno obrazovanje te budući rad.