Zamjenica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja 27. veljače 2023., zaposlenicima Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) održala je predavanje vezano za dosadašnja iskustva institucije pučke pravobraniteljice u provedbi Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (ZZPN).

Osim pojašnjavanja pravnog okvira zaštite prijavitelja nepravilnosti, osobito nakon što je u travnju 2022. godine stupio na snagu novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, zamjenica Kesonja govorila je o postupanjima naše institucije temeljem ovoga zakona, i to kao tijela nadležnog za prijavljivanje nepravilnosti, kao i u pogledu praćenja primjene zakona i zaštite prijavitelja nepravilnosti.

Pritom je naglasila da pučka pravobraniteljica ne ispituje samu nepravilnost u smislu utvrđivanja je li ona počinjena ili ne, već zaprimljene prijave ovisno o njihovom sadržaju, dostavlja nadležnim tijelima na postupanje, primjerice, državnom inspektoratu, državnom odvjetništvu, nadležnom ministarstvu i sl. Postupanje pučke pravobraniteljice prije svega je usmjereno na zaštitu samih prijavitelja, tzv. zviždača, ukoliko bi oni zbog toga što su nepravilnost uopće prijavili, mogli postati ili su postali žrtva osvete.

Zamjenica Kesonja detaljnije je opisala i načine prijavljivanja nepravilnosti, istaknuvši da je naša institucija tijelo zaduženo za vanjsko prijavljivanje, što je jedan od kanala prijavljivanja, uz unutarnje prijavljivanje i javno razotkrivanje. Njime se želi omogućiti prijavljivanje nepravilnosti i u situacijama, između ostalog, kada ne postoji mogućnost unutarnjeg prijavljivanja ili se prijavitelj, primjerice, boji da bi zbog toga mogao biti izložen nepovoljnom postupanju od strane poslodavca, odnosno prijavljene osobe.

U konačnici, zamjenica Kesonja je ukazala i na neke od izazova u primjeni ZZPN-a, kako onog iz 2019. godine, tako i zakona koji je na snazi.

Inače, od jeseni 2022. organizirali smo niz edukacija vezano za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, primjerice, odvjetnika, studenata, kao i povjerljivih osoba i njihovih zamjenika, i to u RijeciSplituZagrebu i Osijeku kako bi dodatno podigli razinu javne svijesti vezano za zaštitu prijavitelja nepravilnosti te naročito pojasnili ulogu svih uključenih u taj proces.

Više o najvažnijim informacijama za prijavitelje nepravilnosti i povjerljive osobe možete saznati ovdje.