* Napomena: Čitate poglavlje iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2022., koje smo predali Hrvatskom saboru u ožujku 2023. Cijelo Izvješće možete otvoriti u PDF formatu i u interaktivnoj verziji.

Zakonom o zaštiti potrošača uređena je zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda te drugim oblicima stjecanja proizvoda na tržištu. Novom Odlukom o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača iz 2022. godine osnažuje se važnost zaštite potrošača budući da je sastav Vijeća proširen za nekoliko predstavnika: predstavnika ministarstva nadležnog za vanjske i europske poslove, predstavnika tijela državne uprave nadležnog za demografiju i mlade, predstavnika Hrvatske udruge banaka te tri predstavnika reprezentativnih sindikalnih središnjica.

To je napredak u shvaćanju važnosti zaštite potrošača, a važno je i podupirati rad udruga koje se bave ovim područjem.

Temeljem zaprimljenih pritužbi građana tijekom 2022. godine otvorili smo 171 predmet iz područja zaštite potrošača, što je oko 20% više nego 2021. godine. Iz toga možemo zaključiti kako građani nisu dovoljno informirani na koji način mogu potražiti zaštitu ukoliko smatraju da je njihovo pravo potrošača prekršeno.

Budući da nismo ovlašteni za postupanje po pritužbama potrošača, građane smo upućivali na nadležna tijela radi zaštite njihovih prava u za to predviđenom postupku te smo ih upućivali da detaljne informacije o svojim pravima mogu pronaći na portalu MGOR-a Sve za potrošače.

Tržišna inspekcija DIRH-a je tijekom 2022. godine zaprimila 3.713 predstavki potrošača od kojih je 1.089 bilo osnovano, 880 je bilo neosnovano, dok je za dio predstavki utvrđivanje činjeničnog stanja u tijeku. Inspekcijski postupak obično traje 30-60 dana. Iako je broj neosnovanih predstavki manji nego 2021. godine i dalje je nedovoljna informiranost građana o njihovim potrošačkim pravima te ih je potrebno sustavno informirati o njihovim pravima kao i načinima pravne zaštite.