Zlouporabe ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju često dovode do nasilja nad starijima, na što pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter dugo upozorava.

U 2023. godini prvi je put došlo do značajnih pozitivnih pomaka, između ostalog i na temelju preporuka iz izvješća pučke pravobraniteljice. Tako su izmjenama Zakona o osobnim odnosima uvedeni novi zaštitni mehanizmi, čemu smo doprinijeli kao članovi radne skupine. Između ostaloga:

  • ograničen je broj ugovora koji jedna osoba kao uzdržavatelj može sklopiti (tri);
  • izmijenjen je naziv samih ugovora iz kojih će biti jasniji trenutak prijenosa imovine s primatelja na davatelja uzdržavanja
  • predviđeno je i osnivanje registra ovih ugovora.

 

Komentari na Pravilnik o Registru

Osnivanje i funkcioniranje registra uređivat će Pravilnik o Registru ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Pravilnik je Ministarstvo pravosuđa i uprave uputilo u javno savjetovanje u travnju 2024. godine, a na snagu će stupiti 1. srpnja.

U javnom savjetovanju istaknuli smo da Registar treba sadržavati i podatak o provjeri u dostupnim evidencijama, kako ugovor ne bi bio sklopljen suprotno zabrani iz čl. 170. Zakona o socijalnoj skrbi.  Tim člankom propisano je da pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost socijalne skrbi i osoba zaposlena u djelatnosti socijalne skrbi ne mogu „s korisnikom sklopiti ugovor kojim se otuđuju ili opterećuju nekretnine korisnika niti ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju“, te da je „ugovor sklopljen suprotno ovoj odredbi ništetan“.

Unatoč tome, pritužbe koje primamo pokazuju da se ugovori i dalje sklapaju, unatoč ovoj zabrani. U jednom takvom slučaju vlasnik doma za starije i nemoćne s korisnicom je sklopio ništetni ugovor o doživotnom uzdržavanju, a zauzvrat postao vlasnik njenog stana. U tom predmetu nam je Hrvatska javnobilježnička komora navela kako javni bilježnici ne mogu znati u kakvom se međusobnom odnosu stranke nalaze, odnosno da je bilo riječ o vlasniku doma za starije i korisnicom tog doma.

Bilo bi stoga dobro iskoristi uvođenje Registra za provjeru i ovih okolnosti, i to unaprijed, kako ne bi ni došlo do sklapanja ovih ugovora, umjesto da se nastavi praksa sklapanja ugovora protivno zakonu.

Problem je, međutim, što javni bilježnici i sudovi nemaju mogućnost napraviti neposredni uvid u evidencije sustava socijalne skrbi kako bi provjerili postoji li prepreka ovakva za sklapanje ugovora. Pri tom, niti sustav socijalne skrbi nema potrebne podatke o svima na koje se odnosi ova zabrana sklapanja ugovora. Zato je potrebno omogućiti tu provjeru na drugi način, primjerice pomoću potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu osiguranika, koju bi davatelj uzdržavanja bio dužan dostaviti prilikom sklapanja ugovora.

Ministarstvo pravosuđa i uprave nije prihvatilo ovaj komentar u javnom savjetovanju, uz napomenu kako je potrebno da Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike osigura popis odnosno evidenciju osoba kojima je sklapanje ovih ugovora zabranjeno Zakonom o socijalnoj skrbi

Kako stoga i dalje postoji rizik da ove ugovore sklope i osobe kojima je to zakonom zabranjeno, oba ministarstva bi trebala u suradnji uložiti dodatne napore s ciljem sprječavanja tih situacija.

Pozitivno je što je Ministarstvo pravosuđa i uprave na naš prijedlog dodalo i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske među tijela koja će imati pravo uvida u Registar, a što smo predložili s obzirom na to da bi državnim odvjetnicima pristup Registru mogao biti važan u postupanju s kaznenim prijavama (koje se tiču sklopljenih ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju).

 

Preporuke iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2023. godinu

Problem zlouporabe ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju dio je godišnjih izvješća pučke pravobraniteljice. U onom za 2023. godinu nalaze se i preporuke:

  • Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, da provede kampanju s ciljem boljeg informiranja građana, osobito osoba starije životne dobi, o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
  • Ministarstvu pravosuđa i uprave, da u suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike uloži dodatne napore kako bi se pred sudovima i javnim bilježnicima onemogućilo sklapanje ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju od strane pravne ili fizičke osoba koja obavlja djelatnost socijalne skrbi, odnosno osobe zaposlene u djelatnosti socijalne skrbi

Više o ovom problemu doznajte u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2023. godinu, u poglavlju Prava starijih osoba.