Međunarodna organizacija rada 28. travnja obilježava Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, a Hrvatski je sabor 2007. godine 28. travanj proglasio i Nacionalnim danom zaštite na…