Podizanje kvalitete života građana, kroz snažniju zaštitu ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije, cilj je više od 200 preporuka koje je pučka pravobraniteljica Lora Vidović u Izvješću za 2017. godinu uputila državnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave, sveučilištima, strukovnim organizacijama, sindikatima i drugima.

Među njima su one, primjerice, o potrebi preispitivanja regulacije rada na određeno vrijeme, zbog učestalosti zlouporaba; o nužnosti donošenja novog Ovršnog zakona, koji bi omogućio jeftiniji, pravedniji i jednostavniji ovršni postupak; ili o potrebi osmišljavanja dodatnih mjera zapošljavanja starijih od 50, koji iznimno teško pronalaze posao zbog dobne diskriminacije.

Kako bi dodatno potaknula suradnju i osnažila komunikaciju sa svima kojima su preporuke upućene, pravobraniteljica je u rujnu na gotovo 100 adresa uputila dopis, u kojem podsjeća na konkretne preporuke, moli informacije o aktivnostima planiranima za njihovu provedbu te predlaže imenovanje kontakt osobe za komunikaciju s Uredom pučke pravobraniteljice.

Podsjetimo, Hrvatski sabor je u lipnju prihvatio Izvješće pučke pravobraniteljice, što je snažna poruka svima kojima su preporuke upućene, da ih kvalitetno analiziraju i provedu. U kojem postotku će se to uistinu i dogoditi, bit će poznato u Izvješću za 2018., koji će pravobraniteljica predati Hrvatskom saboru do kraja ožujka 2019.

Uz direktno obraćanje nadležnim tijelima s pitanjima o provedbi preporuka, dopisima koje možete vidjeti u privitku, dragocjena aktivnost s istim ciljem bila je i tematska sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina upravo, održana na ovu temu u srpnju.