Postupanja prema migrantima u jugoistočnoj Europi, kao i incidenti motivirani rasizmom, ksenofobijom i mržnjom bile su glavne teme stručnog sastanka kojeg je organizirao OESS-ov Ured za demokratske institucije…