U sklopu međunarodne konferencije u organizaciji Ministarstva pravosuđa Češke Republike posvećene zaštiti prijavitelja nepravilnosti „Strengthening the Fight against Corruption: Whistleblowing”, zamjenica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja, 17. siječnja 2023. sudjelovala je na panelu posvećenom iskustvima pojedinih zemalja u zaštiti zviždača.

Nakon kratkog upoznavanja s našom institucijom i mandatima, zamjenica Kesonja prezentirala je nacionalni pravni okvir zaštite prijavitelja nepravilnosti u Hrvatskoj kroz Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, koji je stupio na snagu u srpnju 2019. godine te istoimeni zakon koji je stupio na snagu u travnju 2022. godine i kojim je transponirana Direktiva (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije.

Zamjenica Kesonja je također govorila i o nadležnostima, ovlastima i postupanju institucije pučke pravobraniteljice kao tijela nadležnog za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti, kao i nadležnosti praćenja primjene Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti u slučajevima kada prijavitelji koriste unutarnji kanal prijavljivanja ili javno razotkrivaju nepravilnosti.

Osvrnula se i na prava prijavitelja nepravilnosti regulirana nacionalnim zakonskim okvirom te različite kanale prijavljivanja, pojasnivši pritom razlike u mogućnosti korištenja vanjskog kanala prijavljivanja temeljem zakona iz 2019. i aktualnog zakona iz 2022. godine. U konačnici je ukazala na izazove u primjeni nacionalnog okvira zaštite prijavitelja nepravilnostima te mogućnostima njihove još učinkovitije zaštite.

Ostali paneli bili su posvećeni prilagodbi nacionalnih zakonodavstava Direktivi (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije, iskustvima samih zviždača, ulozi civilnog društva u njihovoj zaštiti, izazovima u provođenju učinkovite zaštite, kao i etičkim aspektima prijavljivanja nepravilnosti.

Inače, kako bi dodatno podigli razinu javne svijesti vezano za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, pogotovo prava i obveza povjerljivih osoba i njihovih zamjenika, tijekom jeseni 2022. smo u RijeciSplituZagrebu i Osijeku organizirali četiri besplatna seminara pod nazivom “Primjena Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti”. Isto tako, u prosincu 2022. godine smo u suradnji s Hrvatskom odvjetničkom komorom omogućili i edukaciju odvjetnika o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Više o najvažnijim informacijama za prijavitelje nepravilnosti i povjerljive osobe možete saznati ovdje.