Zamjenica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja i savjetnica Morana Mikinović, 20. prosinca 2022., u Hrvatskoj odvjetničkoj komori održale su radionicu vezanu uz zaštitu prijavitelja nepravilnosti i slobodu izražavanja u kontekstu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Cilj edukacije bio je približiti novine u području zaštite zviždača uvedene Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji je u travnju ove godine stupio na snagu.

To se, prije svega, odnosi na pojašnjavanje tko sve mogu biti prijavitelji nepravilnosti, koji je postupak imenovanja povjerljivih osoba ili njihovih zamjenika, koje su njihove obveze i prava, što se sve smatra nepravilnostima i koji su načini prijavljivanja nepravilnosti. Isto tako, pojašnjeno je i koja postupanja mogu predstavljati osvetu te koja prava uživaju prijavitelji nepravilnosti i na koje načine ih mogu štititi.

Zamjenica Kesonja prezentirala je nacionalni zakonski okvir zaštite prijavitelja nepravilnosti, s posebnim naglaskom na ulogu pučke pravobraniteljice, kao tijela nadležnog za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti, dok je savjetnica Mikinović predstavila relevantnu praksu Europskog suda za ljudska prava te pojasnila slobodu izražavanja u kontekstu članka 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Uz edukaciju odvjetnika, tijekom jeseni 2022. u RijeciSplituZagrebu i Osijeku organizirali smo i četiri besplatna seminara pod nazivom “Primjena Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti” kako bi dodatno podigli razinu javne svijesti vezano za zaštitu prijavitelja nepravilnosti te naročito pojasnili ulogu, odnosno prava i obveza povjerljivih osoba i njihovih zamjenika.

Više o najvažnijim informacijama za prijavitelje nepravilnosti i povjerljive osobe možete saznati ovdje.