Pučka pravobraniteljica Lora Vidovića sa savjetnicima je od 30. kolovoza do 1. rujna boravila u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Primanje građana, obilazak terena i razgovori s nadležnim tijelima i drugim dionicima dio su aktivnosti pomoću kojih se pravobraniteljica i njezini suradnici detaljnije upoznaju sa problemima na terenu. Ovo je peta županija koju će obići, nakon Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Zadarske i Sisačko-moslavačke.

Stanovnici Vukovarsko-srijemske županije koji smatraju da su im ugrožena ili prekršena ljudska prava ili da su diskriminirani, tom su prilikom o svojim problemima razgovarali s pučkom pravobraniteljicom Lorom Vidović na tribini u Babinoj Gredi te s njezinim savjetnicima na primanju građana u Vukovaru, Borovu, Vinkovcima, Otoku te Gunji. Posjet je još uključivao i Tovarnik.

O do sada uočenom stanju u ruralnim područjima izvijestila je Hrvatski sabor u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2016. godinu. U njemu se nalaze i preporuke za uklanjanje sustavnih problema, među kojima i one vezane uz neravnomjeran regionalni razvoj, poput osiguranja dostupnosti pitke vode, zdravstvenih i ostalih javnih usluga stanovnicima te potrebu uključivanja jedinica regionalne i lokalne samouprave u pripremu propisa i javnih politika koje se na njih odnose.

posjet vukovaru Lora mediji izjavaPosjet Vukovar Lora izjava mediji

posjet vukovaru

posjeta vukovar celnici VU

posjeta vukovar sastanak