Savjetnici pučke pravobraniteljice tijekom travnja su zajedno sa predstavnicima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina obišli pojedina romska naselja u četiri županije kontinentalnog dijela Hrvatske. Tom…