Promicanje jednakosti i borba protiv rasizma i netolerancije oduvijek su predstavljali ključne čimbenike za budućnost Europe, a dosad uloženi napori prema ostvarivanju veće jednakosti potaknuli su razvoj inkluzivnijih društava u mnogim europskim zemljama, poboljšali životne uvjete njihovih građana te snažno pridonijeli očuvanju stabilnosti, mira i sigurnosti na europskom kontinentu. Značajnu ulogu u promicanju upravo tih vrijednosti ima i Europska komisija protiv rasizma i netolerancije Vijeća Europe (ECRI), a upravo se ove godine obilježava 25. obljetnica te organizacije, koja se poklapa i sa 70. obljetnicom osnutka Vijeća Europe.
U čast te obljetnice, u Parizu se 26. i 27. rujna, s ciljem konsolidiranja budućeg rada zemalja članica i ECRI-a u ovom sve zahtjevnijem području, održala svečana konferencija pod pokroviteljstvom francuskog predsjedništva Odbora ministara Vijeća Europe koja je na jednom mjestu okupila vodeće stručnjake u području suzbijanja diskriminacije i nejednakosti u Europi, a na kojoj je sudjelovala i zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter. Osim pregleda svih postignuća i izazova u dosadašnjih 25 godina djelovanja, na konferenciji se govorilo i o glavnim trendovima u područjima ravnopravnosti i borbe protiv rasizma te netolerancije, s posebnim naglaskom na dvije važne teme; društveno uključivanje osoba izloženih rasizmu i netoleranciji te upravljanje prilikama i rizicima, uključujući i širenje govora mržnje u kontekstu novih tehnologija i korištenja Interneta, s obzirom na jednakost, rasizam, netoleranciju i diskriminaciju.
Zamjenica Šimonović Einwalter je kao predsjedavajuća Equineta, Europske mreže tijela za jednakost te predstavnica Republike Hrvatske u ECRI-u održala govor u sklopu panela „Provjerimo stanje nakon 25 godina: Pobjeđujemo li ili gubimo u borbi za jednakost?“ u kojem se detaljno osvrnula na to pitanje. Tom prigodom poručila je da, nažalost, u ovom trenutku po mnogočemu izgleda kao da gubimo, no da je važno uvidjeti i brojne pomake koji su postignuti u zadnjih 25 godina te se obvezati raditi još učinkovitije u budućnosti. Iscrtavajući stanje u Europi navela je da je trenutna količina govora mržnje na internetu zastrašujuća, a što potiče zločine iz mržnje, dok je diskriminacija po različitim osnovama, nažalost, također vrlo prisutna. Jednakost kao vrijednost sve se više umanjuje i narušava, a nakon desetljeća napretka, susrećemo se ne samo sa stagnacijom, nego čak sve većim produbljivanjem netolerancije i nejednakosti, posebno u vezi s jačanjem ksenofobije i diskriminacije migranata.
Pri tome je na primjeru romske djevojčice ilustrirala kako odvajanje borbe protiv rasne ili etničke diskriminacije od borbe protiv siromaštva, teško može dati prave rezultate. Kritički ocjenjujući stanje stvari navela je i da je sustav koji je izgrađen za potrebe suzbijanja diskriminacije na svim razinama, međunarodnoj, europskoj i nacionalnoj, prekompleksan i preskup te da je predaleko od građana, pri čemu najveći problem predstavlja implementacija donesenih zakona i politika te različitih preporuka u tom području, zbog čega teško dolazi do stvarnih promjena u životima ljudi. Istaknula je da su pritom, uz stare probleme vezane za rasizam i netoleranciju, danas ujedno prisutni i novi izazovi, poput upotrebe umjetne inteligencije, gdje je već sada vidljivo da korištenje te tehnologije može izazvati brojne i masovne diskriminatorne učinke. No, u svom je govoru napomenula i da je važno uvidjeti i da su europske zemlje u posljednjih 25 godina ostvarile i značajan napredak, u čemu je važnu ulogu odigrao i ECRI.
Kao osobito važne pozitivne pomake ocijenila je to što su diljem država članica Vijeća Europe doneseni novi i detaljni antidiskriminacijski zakoni i osnovana tijela za jednakost, kao temeljni preduvjeti borbe za suzbijanje nejednakosti, rasizma i netolerancije. Uz to je istaknula da se pred njima, ali i ostalim akterima u području suzbijanja diskriminacije, nalazi izazov postati još boljima i učinkovitijima, kako bi se ostvario sav potencijal antidiskriminacijske legislative, javnih politika i djelovanja tijela za jednakost.
Stari problemi, uključujući rasizam, ksenofobiju, antisemitizam i netoleranciju potkopavaju temelje prosperitetne i uključive Europe, pri čemu novi izazovi postavljaju pred nas neke dodatne zadatke. Ključ uspješnog nošenja sa svim izazovima, čime je zamjenica Šimonović Einwalter i završila svoje izlaganje, leži u učinkovitijoj implementaciji te učinkovitijoj i još tješnjoj suradnji svih koji rade na postizanju jednakosti u Europi – organizacija civilnog društva, tijela za jednakost, ECRI-a i drugih europskih i međunarodnih dionika, a naravno, i u suradnji s predstavnicima država i vlada, bez čije političke volje i odluka neće ni biti učinkovitih odgovora na stare probleme, kao niti na nove izazove u ovom području.