Pučka pravobraniteljica je dana 8. rujna 2022.g. donijela

Rješenje o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme za radno mjesto stručne suradnice za opće poslove u Službi za opće poslove. Rješenje je vidljivo na poveznici

Rješenje o prijmu objavljeno je dana 8. rujna 2022.g. na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i vidljivo je na poveznici