Pučka pravobraniteljica Lora Vidović poziva sve zainteresirane za suradnju da dostave podatke koji mogu biti korisni za pripremu analize i stanja ljudskih prava i pojava diskriminacije u Hrvatskoj u 2019.

To se odnosi na informacije, iskustva i zapažanja, odnosno:

– pojave i slučajeve kršenja ljudskih prava i diskriminacije koje ste uočili u protekloj godini

– uočene probleme u ostvarivanju prava građana u svakodnevnom životu u sredini u kojoj djelujete (dostupnost zdravstvenih i socijalnih usluga, udaljenost ustanova, problemi vezani uz javni prijevoz, prava starijih osoba)

– probleme vezane uz ostvarivanje ljudskih prava i slučajeva diskriminacije s kojima se susreću grupe građana koje vam se obraćaju

– procjenu o tome koga prepoznajte kao najranjivije skupine u društvu u vašoj sredini i zašto (beskućnici, starije osobe, pripadnici nacionalnih manjina, siromašni i sl)

– istraživanja u području ljudskih prava i u vezi pojavnosti diskriminacije

– sudske postupke i presude vezane uz diskriminaciju

– procjenu prijavljuju li građani diskriminaciju rjeđe nego što se ona uistinu događa i, ako da, koji su za to razlozi

– prepreke s kojima se suočavate u svom svakodnevnom radu (dostupnost sredstava, administrativne prepreke, suradnja s JLRS i tijelima državne uprave i sl.)

Za potrebe pripreme Izvješća korisna mogu biti i sva druga saznanja, kao i relevantni statistički podaci, istraživanja, zaključci i drugi izvori informacija koje smatrate važnima za ocjenu stanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije u Hrvatskoj u 2019. godini.

Navedene informacije potrebno je dostaviti na adresu:

Ured pučke pravobraniteljice

Trg hrvatskih velikana 6

10 000 Zagreb

ili putem elektroničke pošte na info@ombudsman.hr

Pučka pravobraniteljica će Izvješće za 2019. predati Hrvatskom saboru i objaviti na www.ombudsman.hr do kraja ožujka 2020.

Ranija izvješća možete pronaći ovdje.