Pučka pravobraniteljica Lora Vidović podržala je inicijativu Znanstvenici RH za klimu te istaknula kako je njezin ured otvoren za suradnju i zajednički rad na ostvarivanju najviših mogućih standarda zaštite okoliša i prirode.

Odgovor je to na informacije koje je inicijativa dostavila pravobraniteljici, u sklopu Apela za sustavnu klimatsku akciju, koji su uputili Vladi RH, Hrvatskom saboru, Predsjedniku RH i Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. U njemu upozoravaju kako se nalazimo u klimatskoj krizi koja zahtijeva snažan i beskompromisan zaokret ka najvišim mogućim standardima zaštite okoliša i prirode.

„Svjesni smo činjenice da se radi o temi koja zahtijeva brzo i konkretno djelovanje svih institucija vlasti jer direktno i indirektno utječe na cijeli niz ljudskih prava, krećući od prava na zdrav život.  Vaša inicijativa doprinosi osvještavanju problema klimatskih promjena iz znanstvene, odnosno stručne perspektive i poziv je na zajedničko djelovanje za spas klime na koji se ovim putem odazivamo i dajemo našu punu podršku“, istaknula je pravobraniteljica Vidović.

Podsjetila je i kako od 2013., godišnja izvješća pučke pravobraniteljice Hrvatskom saboru govore o važnosti zaštite ustavnih vrednota očuvanja okoliša i prirode, posebice prava na zdrav život. O opasnosti klimatskih promjena govore i „Posebno izvješće o ljudskim pravima u kontekstu katastrofe uzrokovane poplavom u Vukovarsko-srijemskoj županiji“ iz 2015. te Izvješće pučke pravobraniteljice za 2017., na slučaju velikog požara koji je te godine zahvatio i Split.

Navedena izvješća sadrže i preporuke za unapređenje sustava koje se, nažalost, sporo ili vrlo slabo provode. „No, sustavno ih ponavljamo iz godine u godinu, jer smo svjesni činjenice da je vremena sve manje, da je zrak zbog uporabe fosilnih goriva onečišćen te da je Jadransko more puno plastike i bušotina kojima se traga za ugljikovodicima. I dalje se otpad primarno odlaže, iako je to najlošiji način postupanja jer najviše onečišćuje okoliš, odnosno zrak, tlo i vode, te ostavlja posljedice na ljudsko zdravlje“, stoji u odgovoru inicijativi.

Pravobraniteljica je izrazila nadu da će Apel i zahtjeve koji se u njemu nalaze, podržati Hrvatski sabor, Vlada RH, Predsjednik RH i ministar zaštite okoliša i energetike, posebice s obzirom da su zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena uvršteni među prioritete predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske Unije.