Dana 22. svibnja 2015. godine, u Ministarstvu pravosuđa, predstavnica Ureda pučke pravobraniteljice sudjelovala je na okruglom stolu na temu „Uloga obitelji u resocijalizaciji zatvorenika i osuđenika“. Okrugli stol su zajednički organizirali Hrvatsko psihološko društvo i Ministarstvo pravosuđa.

Cilj okruglog stola bio je osvijestiti važnost obitelji u resocijalizaciji zatvorenika i osuđenika te razmotriti načine na koji sustav može pružiti podršku kako osobi koja izdržava kaznu tako i cijeloj njegovoj obitelji. Ujedno je to bila i prilika za unapređenje suradnje među stručnjacima koji rade u kaznenim tijelima, na poslovima probacije te u centrima za socijalnu skrb.

Između ostalih, u okviru uvodnih izlaganja dan je prikaz rezultata istraživanja o kontaktima zatvorenika s obitelji, koje je provedeno u kaznionicama u Požegi i Glini. U istraživanju su ispitani pojedini elementi boravka u kaznionici koje zatvorenici percipiraju kao prepreke održavanju kontakta s obitelji, ali i elementi koji pridonose lakšem boravku u kaznionici tijekom izvršavanja kazne zatvora.

Predstavnica ureda pučke pravobraniteljice u svom je izlaganju, između ostalog, istakla da pravo na poštivanje obiteljskog života zatvorenika obuhvaća pozitivnu obvezu države da pomogne zatvoreniku u uspostavljanju i održavanju učinkovitih kontakata sa svojom obitelji te je navela stajališta Europskog suda za ljudska prava, izražena u pojedinim odlukama donesenim po zahtjevima zatvorenika na kršenje njihovog prava na poštivanje obiteljskog života (članak 8. Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda). Također je naglasila i stajalište, koje je Ustavni sud zauzeo još 2008. godine, da se u cilju kompenzacije prenapučenosti zatvorenicima mora u najvećoj mogućoj mjeri olakšati veza s obitelji. Završno je istaknula da iako se ne može reći da zatvorski sustav ignorira važnost održavanja kontakata između zatvorenika i njegove obitelji, ne može se reći ni da ga smatra jednim od prioriteta te da se nada da ovaj okrugli stol predstavlja početak intenziviranja aktivnosti zatvorskog sustava na ovom području.