Ovu preporuku smo dali Ministarstvu zdravstva, nakon što je pritužitelj o smrti majke doznao iz medija. Bolnica se ispričala i odmah internim aktima uredila način obaviještavanja obitelji o smrti pacijenta, ali problem treba riješiti sustavno

Pritužiteljeva majka primljena je u bolnicu zbog liječenja srčanih tegoba, ali je tijekom boravka oboljela i od COVID-19 te, nažalost, preminula. Članovi njezine obitelji to su saznali tek nakon dva dana, i to nakon što je informacija o smrti pacijentice njezinog godišta objavljena u medijima.

Isprika i konkretni potezi bolnice

Bolnica se ispričala obitelji zbog propusta i odmah internim aktima propisala način i rok obavještavanja obitelji, što je dobrodošlo, a sličnu praksu već imaju i neke druge bolnice. No, ovaj problem treba urediti sustavno kako bi se izbjeglo dodatno traumatiziranje ožalošćene obitelji, što se i dogodilo u slučaju pritužitelja.

Zakon ne uređuje ovo pitanje

Zakonom nije predviđena obaveza zdravstvenih ustanova da o smrti u određenom roku obavijeste članove obitelji pa se radi o pravnoj praznini koju bi trebalo popuniti. Zato smo Ministarstvu zdravstva preporučili da se postupanje u ovakvim situacijama jasno definira zakonom, a time i ujednači praksa u svim zdravstvenim ustanovama, na način da se obitelj umrloga bez odgode obavještava o smrti i daljnjim koracima. Ova izmjena pomogla bi i da se komunikacija liječnika i članova obitelji uistinu odvija na odgovarajući i human način, uz puno poštovanje dostojanstva ožalošćenih.

Hoće li preporuka biti provedena?

Ministarstvo zdravstva je zatražilo od Hrvatske liječničke komore da ispita postupanje liječnika u području poštivanja etičkih načela, ali se na preporuku popunjavanja pravne praznine u ovom kontekstu nije osvrnulo. Zato ćemo preporuku ponoviti u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2020. godinu, koje je upravo u pripremi.