Hrvatski NPM koji djeluje u sklopu Pučkog pravobranitelja, u 2020. godini predsjedavat će Mrežom nacionalnih preventivnih mehanizama Jugoistočne Europe, odlučeno je na sastanku Mreže koji se 2. i 3. listopada održao u Skopju, a na kojem je sudjelovala zamjenica pučke pravobraniteljice Maja Kević.

Osim izbora predsjedavajućeg za sljedeću godinu, sastanak je bio posvećen i posebnim potrebama maloljetnika u detenciji. Predstavnici regionalnih NPM-ova naglasili su važnost poštovanja načela najboljeg interesa djeteta pri određivanju te mjere, kao i činjenice da bi se ona trebala razmatrati isključivo ako se alternativnim mjerama ne može postići svrha, ali da i u tom slučaju treba trajati najkraće moguće vrijeme. Ostali zaključci skupa naglašavaju i da osoblje u institucijama za njihovo zadržavanje treba biti osposobljeno da na odgovarajući način skrbi o posebnim potrebama maloljetnika te doprinese izgradnji međusobnog povjerenja uz pružanje potrebne pomoći za reintegraciju u društvo. Isto tako, prema njihovim potrebama trebalo bi im osigurati programe obrazovanja i osposobljavanja, a u suradnji sa stručnjacima pripremiti i nadzirati provedbu svih mjera prije otpuštanja iz institucije, kao i skrbi nakon toga. Uz to, trebala bi im se omogućiti adekvatna medicinska, psihološka i socijalna skrb, a sa svojim bi pravima maloljetnici trebali biti upoznati na jeziku i načinu kojeg razumiju.

Zamjenica Kević na sastanku je podijelila i iskustva hrvatskog NPM-a s posebnim osvrtom na maloljetnički zatvor, istražni zatvor i problematiku djece bez pratnje unutar migracijskih kretanja, istaknuvši pritom da jedan od osnovnih problema, kada govorimo o tijelima zatvorskog sustava, predstavlja činjenica da se u Hrvatskoj kazna maloljetničkog zatvora izvršava samo u jednoj kaznionici te da postoje samo dva odgojna zavoda, po jedan za maloljetnike i za maloljetnice, što u velikoj mjeri otežava, pa čak i onemogućava posjete.

Također, Pučki pravobranitelj već duže vrijeme ukazuje na nužnost detaljnog razmatranja svih okolnosti prilikom prijema u zatvor, pogotovo kada se radi o ranjivoj skupini poput djece, a iako je Zakonom o sudovima za mladež još 2011. godine predviđeno osnivanje zasebnih zavodskih ustanova za izvršenje mjere istražnog zatvora za maloljetnike, to još nije učinjeno. Uz to, Ministarstvu unutarnjih poslova uputio je i niz upozorenja i preporuka oko postupanja policijskih službenika prema djeci, a naročito onoj bez pratnje koja u Hrvatskoj imaju status iregularnog migranta ili tražitelja međunarodne zaštite, vezanih, prije svega, uz njihovu identifikaciju i smještaj u detencijske centre, kao i na neprihvatljivost detencije za obitelji s djecom.