Europski dan prava pacijenata obilježava se 18. travnja, kad se podsjećamo da su Europskom poveljom o pravima pacijenata iz 2002., prava pacijenata prihvaćena kao temeljna ljudska prava koja se moraju poštivati prilikom ostvarivanja zdravstvene zaštite u svim zdravstvenim sustavima Europske unije.

Pacijent je svaka bolesna ili zdrava osoba koja traži i/ili prima pomoć zdravstvenog radnika kako bi ostvarila zdravstvenu uslugu za očuvanje i unapređenje života i zdravlja, sprječavanje bolesti, liječenje ili zdravstvenu njegu i rehabilitaciju. Prilikom korištenja zdravstvenih usluga, pacijenti, između ostalog, imaju pravo na dostupnost zdravstvenih usluga, na informaciju o svojem zdravlju i dostupnim uslugama, na izbor zdravstvenih postupaka temeljem odgovarajućih informacija, na povjerljivost i privatnost podataka o zdravstvenom stanju te brojna druga.

Dostupnost zdravstvenih usluga značajka je zdravstvenog sustava koja jamči građanima jednak pristup zdravstvenoj zaštiti. Premda Hrvatska u pravilu zadovoljava zdravstvene potrebe svojih građana, na Europskom zdravstvenom indeksu kojim se ocjenjuje učinkovitost, kvaliteta i dostupnost zdravstvenih sustava, nalazi se 24. mjestu u Europskoj uniji, dijelom i zbog loših ishoda liječenja. Nedostatak timova zdravstvene zaštite, duge liste čekanja, nezadovoljavajuće opremljeni prostori, manjak zdravstvenog osoblja i njihova preopterećenost, ali i neprimjerena komunikacija i neprofesionalno postupanje, neki su od razloga pritužbi pučkoj pravobraniteljici o nemogućnosti ostvarenja prava na zdravlje. Današnju sliku sustava zdravstvene zaštite u Hrvatskoj možda najbolje ocrtava podatak da u osnovnoj djelatnosti obiteljske medicine nedostaje 118 timova, u ginekologiji 59 timova, a u dentalnoj zaštiti 259 timova. Pritom su zbog nejednakog regionalnog razvoja pojedine zdravstvene usluge u izoliranim dijelovima Hrvatske često dostupne jedan dan u tjednu, a nerijetko i potpuno nedostupne. Kada je riječ o osobama starije životne dobi, ove su teškoće posebno izražene.

Budući da se prava pacijenata ne mogu se promatrati odvojeno od cjelokupne organizacije i funkcioniranja zdravstvenog sustava te da pravo na zdravlje ne smije predstavljati privilegiju bogatih, pučka pravobraniteljica u svojim izvješćima Hrvatskom saboru kontinuirano daje preporuke s ciljem otklanjanja nejednakosti u pristupu zdravstvenoj zaštiti te općem poboljšanju njene kvalitete i učinkovitosti. Nažalost, nerijetko se te preporuke uvažavaju tek djelomično, primjerice poput preporuke o osiguranju sustavnog financiranja skupih lijekova, premda bi se njima osnažila prava pacijenata, ali i učinkovitost zdravstvenog sustava.