Sloboda misli, savjesti i vjeroispovijedi ljudsko je pravo zajamčeno Ustavom i brojnim međunarodnim dokumentima, ali i važan uvjet za obogaćivanje društva i njegovanje pluralizma. Podsjetnik na to je i Dan vjerske slobode, koji se u Hrvatskoj obilježava zadnje subote u siječnju.

Sloboda vjeroispovijedi uključuje slobodu svake osobe da vjeruje, prakticira svoju vjeru ili pak promijeni vjeru ukoliko to želi, kao i da slobodno, javno i bez straha javno izražava svoje intimno vjersko uvjerenje, bilo to pojedinačno ili u zajednici s drugima. Ono uključuje i slobodu nereligioznih osoba da ne vjeruju ili svoje vjerovanje i dalje traže.

U Hrvatskoj je na na snazi Zakon o suzbijanju diskriminacije koji propisuje zabranu diskriminacije temeljem vjere što znači da nitko ne smije biti doveden u nepovoljniji položaj, vrijeđan, omalovažavan ili uznemiravan zbog svojih religioznih uvjerenja. Isto vrijedi i za osobe koje ne vjeruje ili pak svoju vjeru još traže. Više o diskriminaciji temeljem vjere i slobodi vjeroispovijedi u Hrvatskoj možete doznati ovdje.

Dan vjerske slobode utemeljila je Međunarodna udruga za vjersku slobodu (IRLA), nevladina organizacija sa savjetodavnim statusom u UN-u, UNESCO-u i Vijeću Europe.