Na temelju članka 61. stavka 11. Zakona o državnim službenicima (”Narodne novine”, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13,1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i točke 3. alineje 2. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim uredima Vlade Republike Hrvatske (”Narodne novine”, br. 35/22 i 37/23) te uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave, pučka pravobraniteljica raspisuje oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u uredu pučke pravobraniteljice, Služba za komunikaciju, suradnju i promicanje ljudskih prava, na određeno vrijeme te rad na  projektu ”Supporting National Human Rights Institutions in monitoringfundamental rights and the fundamental rights aspects of the rule of law”

Čitav tekst oglasa možete pročitati ovdje.

Priopćenje o opisu poslova radnog mjesta, podacima o plaći za radno mjesto savjetnika pučkog pravobranitelja za promicanje ljudskih prava, suradnju i odnose s javnošću za prijam u državnu službu u Ured pučke pravobraniteljice na određeno vrijeme radi rada na projektu “Supporting National Human Rights Institutions in monitoring fundamental rights and the fundamental rights aspects of the rule of law” možete pročitati ovdje.