Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora raspravio je i jednoglasno usvojio Izvješće pučke pravobraniteljice za 2022. godinu, na sjednici održanoj 19.6.2024. godine.

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter naglasila je kako je riječ o izvješću koje je analiza i ocjena stanja ljudskih prava u Hrvatskoj, a osim problema s kojima joj se obraćaju građani sadrži i 170 preporuka.

Građani su se pučkoj pravobraniteljici u 2022. godini najčešće obraćali upravo zbog prava na zdravlje. Svaka pritužba je posebna i zahtijeva dužnu pažnju, rekla je pravobraniteljica, a mogu se podijeliti u više skupina problema. To su neadekvatno i nepravodobno liječenje, propusti u informiranju pacijenata, neadekvatna komunikacija liječnika s pacijentima, nedostatna razmjena informacija među različitim liječnicima, nejasnoće u postupanju po pritužbama pacijenata u zdravstvenom sustavu i nedostupnost zdravstvene zaštite, što je povezano s listama čekanja, manjkom timova, ali i izraženije na otocima i u ruralnim područjima.

Smrtnost od raka u Hrvatskoj među najvišima je u EU-u, dok podaci OECD-a pokazuju kako je broj smrtnih slučajeva koji su se mogli izbjeći pravodobnom i učinkovitom zdravstvenom skrbi znatno iznad stope EU. Sustav palijativne skrbi, naglasila je pravobraniteljica, nerazvijen je i često nedostupan građanima koji su u iznimno teškoj situaciji. To je istaknuto u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2022., kao i u onom za 2023. godinu, a problem ostaje i sada.

Pravo na zdravlje tema je i u drugim poglavljima Izvješća – o mladima, zatvorskom sustavu, zaštiti osoba s duševnim smetnjama kojima je ograničena sloboda kretanja, pravu na čist, zdrav i održiv okoliš.

S obzirom da djelokrug Odbora obuhvaća i socijalnu politiku, pravobraniteljica je predstavila i ove dijelove Izvješća, posebno se fokusirajući na sustav socijalne skrbi i utjecaj siromaštva na ljudska prava, na koje je (i) u 2022. bio usmjeren značajan dio predmeta.

Posebnu pažnju pravobraniteljica je u izlaganju usmjerila na prava starijih osoba, kao značajne, a nažalost prečesto zanemarene društvene skupine, ukazujući na teme koji se obrađuju u Izvješću, a odnose se na starije osobe, kao što su socijalna sigurnost, domovi za starije, nasilje nad starijima, sprečavanje zlouporaba ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju te mirovinski sustav, kao i diskriminacija starijih osoba u različitim područjima života.

Pravobraniteljica je zastupnicima predstavila i dio aktivnosti iz 2022. godine koje su bile usmjerene za promociju i zaštitu ljudskih prava, a koje su, osim rada na 4.534 nova predmeta, uključivao i terenski rad, rad na poboljšanju javnih politika, provođenje velikog broja edukacija i dva istraživanja, među kojima je veliko i jedino periodično istraživanje o diskriminaciji u Hrvatskoj.

Članovi Odbora podržali su i poruku o važnosti ažurne rasprave o izvješćima u Hrvatskom saboru i izrazili nadu da će u idućim tjednima na plenarnoj sjednici biti raspravljeno Izvješće pučke pravobraniteljice za 2022. godinu, a Izvješće pučke pravobraniteljice za 2023. godinu ubrzo nakon što Vlada Republike Hrvatske dostavi Saboru mišljenje, što je uvjet za provedbu rasprave.

Izvješće pučke pravobraniteljice za 2022. pronađite ovdje, a posljednje, Izvješće pučke pravobraniteljice za 2023. godinu, pronađite ovdje.