Hrvatski sabor 2. lipnja 2023. je na plenarnoj sjednici raspravio, a zatim 7. lipnja 2023. i usvojio Izvješće pučke pravobraniteljice za 2021. godinu.

Time je Sabor dao podršku preporukama iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2021. godinu, usmjerenima na snažniju zaštitu ljudskih prava u Hrvatskoj. Pri tom, upravo bi zbog ispunjenja što većeg broja preporuka bilo iznimno važno da Hrvatski sabor čim prije raspravi i usvoji i novo, Izvješće pučke pravobraniteljice za 2022. godinu, koje je predala krajem ožujka ove godine.

Upravo je važnost pravovremene rasprave bila istaknuta na plenarnoj sjednici na kojoj je raspravljeno Izvješće pučke pravobraniteljice za 2021. godinu, uz teme koje izvješća obrađuju – pravo na zdravlje, pravo na rad, prava starijih osoba, diskriminacija i prava nacionalnih manjina, pravo na dobro upravljanje i brojne druge.

Godišnje izvješće pučke pravobraniteljice analiza je i ocjena stanja ljudskih prava i jednakosti u Hrvatskoj, a ono za 2021. sadrži 156 preporuka za poboljšanje prava građana. U njemu su i brojne novine u odnosu na ranije izvješće, uključujući i nova (pod)poglavlja: Pravo na dobro upravljanje, Branitelji ljudskih prava, Utjecaj umjetne inteligencije na ljudska prava i jednakost, Postupanje Europskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Hrvatsku i Platformski rad.

Izvješće je nastalo prvenstveno na temelju 5.769 predmeta u kojima smo postupali tijekom 2021. godine. Od toga je 4.562 predmeta otvoreno te godine, a najveći dio njih (3.480) je otvoreno na temelju pritužbi građana ili na vlastitu inicijativu. Najbrojnije su bile pritužbe na diskriminaciju (469), pravo na zdravlje (433), radna prava (309) i prava vezana uz pravosuđe (245).

Sabor je ovo Izvješće usvojio sa 108 glasova za, tri suzdržana i jednim protiv.

Cijelo Izvješće pučke pravobraniteljice za 2021. godinu možete pronaći u interaktivnoj verziji i u PDF formatu.Grafički prikaz rezultata glasovanja u Saboru o Izvješću pučke pravobraniteljice za 2021. godinu