Unatoč pozitivnim gospodarskim rezultatima posljednjih nekoliko godina, prema podacima HZMO-a za 2019. u našoj je zemlji gotovo svaka četvrta osoba u radnom odnosu bila zaposlena na određeno vrijeme. Uz nesigurnost koju sa sobom nosi prekarni rad, radnici u toj situaciji izloženi su i kršenju svojih prava i diskriminaciji, što pokazuju i primjeri pritužiteljica zaposlenih u tvrtki za pružanje vanjskih usluga održavanja objekata u čijim smo slučajevima utvrdili sumnju na diskriminaciju temeljem zdravstvenog stanja.

Naime, kod ovog poslodavca uobičajeno je da se s radnicama uzastopno zaključuju ugovori o radu na određeno i to na kraće razdoblje. Međutim, većini onih koje su zbog narušenog zdravlja koristile svoje zakonsko pravo na bolovanje radni odnos je prestao, čime su dovedene u nepovoljniji položaj u odnosu na zaposlenice koje nisu koristile bolovanje i kojima je radni odnos produžen. Osim toga, zbog korištenja bolovanja radnice su uznemiravane i prijetilo im se da im ugovor o radu neće biti produljen, što se u konačnici i dogodilo i zbog čega su neke su iz straha od otkaza radile i bolesne.

Kako bi se ovakvi slučajevi izbjegli, poslodavcu smo preporučili donošenje transparentnih kriterija za produljenje ugovora o radu na određeno vrijeme, kako bi se otklonila sumnja da je prestanak radnog odnosa uvjetovan nekom od diskriminacijskih osnova, u ovom slučaju zdravstvenim stanjem radnika, a ne istekom ugovora i izostankom potrebe za daljnjim obavljanjem poslova. Preporučili smo i da sve zaposlenike detaljno upoznaju s mogućnostima i načinima podnošenja zahtjeva za zaštitom dostojanstva kada su izloženi neprimjerenom ponašanju nadređenih ili drugih radnika.

Svi koji misle da su i sami bili u nepovoljnijem položaju zbog zdravstvenog, ali i imovnog stanja, dobi, nacionalnog podrijetla ili neke druge karakteristike navedene u Zakonu o suzbijanju diskriminacije, i to ne samo u području rada i zapošljavanja, već i zdravlja, obrazovanja i drugih područja propisanih Zakonom, mogu nam se obratiti na jedan od kontakata.

Više o ostalim primjerima diskriminacije u području rada i zapošljavanja, kao i preporukama za njihovu sprječavanje, možete doznati ovdje.