Ured pučke pravobraniteljice

2013. – 2021.

„Podrška najranjivijim članovima našeg društva nije trošak, već ulaganje u suzbijanje siromaštva i nejednakosti."

obratilo nam se

građana
0 +

otvorili smo

predmeta nakon pritužbe ili na vlastitu inicijativu
0 +

dali smo

preporuka u izvješćima Hrvatskom saboru
0 +

posjetili smo

gradova, općina, sela i zaseoka tijekom terenskog rada
0 +

Svaka odgovorna vlast koja štiti svoje građane i radi na napretku društva ozbiljno će razmotriti preporuke. Jer one su temelj za promjene, početna točka za daljnje razgovore. Hoće li problemi građana biti riješeni na način koji smo preporučili ili neki drugi, potpuno je svejedno – dokle god su problemi doista riješeni, odnosno građani zaštićeni.

To je naš jedini cilj.

Neki od primjera pozitivnih promjena

Uloga naše institucije je poticati promjenu na bolje u životu pojedinca, skupine ili društva u cjelini. Ovo su neki od primjera takvih promjena, a ostale možete pronaći ovdje i u našim godišnjim izvješćima Hrvatskom saboru.

Omogućeno je doniranje hrane svima kojima je to potrebno, nakon što je, prema našim komentarima na Zakon o poljoprivredi, promijenjena definicija krajnjih primatelja i proširen njihov obuhvat

Građanima koji ne mogu platiti račun osigurana je minimalna količina vode koja im se ne smije uskratiti, a propisani su i uvjeti i kriteriji za obustavu ili ograničenje isporuke vode, što je bila naša višegodišnja preporuka

Ojačana je zaštita starijih od nasilja u obitelji, nakon što su uvaženi naši komentari na Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, o potrebi da se upravo starije prepozna kao posebno ranjivu skupinu, pa je kao prekršaj po prvi puta navedeno i njihovo zanemarivanje

Kao važan način zaštite starijih od zlouporaba ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju, na našu je preporuku zabranjeno njihovo sklapanje pružateljima socijalnih usluga, njihovim zaposlenicima i članovima njihovih obitelji

Devetero djelatnica i djelatnika PU Vukovarsko-srijemske obratili su nam se nakon što im je MUP ukinuo statuse branitelja – dragovoljaca. Statusi su im vraćeni kad smo, nakon ispitnog postupka, takvu preporuku dali MUP-u

U više predmeta su, nakon naših preporuka, jedinice lokalne samouprave dodijelile socijalne stanove svojim građanima. Između ostalih, samohranoj majci s djetetom, obitelji s bolesnim djetetom te romskoj obitelji s većim brojem djece koji su živjeli u Prihvatilištu za beskućnike

Nakon našeg postupanja više građana ostvarilo je pravo na stambeno zbrinjavanje ili je značajno ubrzan postupak njegova ostvarivanja, nekad i nakon više od 10 godina

Dob studenata više nije vezana uz njihova prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, već su ona, prema našim preporukama, osigurana svim redovnim studentima pod jednakim uvjetima. Time je osigurana i zaštita od diskriminacije temeljem dobi

Nakon pretrage oglasa za zapošljavanje, reagirali smo na brojne koji su sadržavali diskriminatorne uvjete vezane uz dob i imovno stanje, nakon čega su takvi uvjeti uklonjeni

Grad Velika Gorica je privremeno odgodio prisilno iseljenje obitelji s djecom, nakon što smo im predložili da uvaže njihove trenutne životne okolnosti

Novom sistematizacijom radnih mjesta u jednoj tvrtki, radnici s utvrđenom neposrednom opasnošću od invalidnosti su stavljeni u nepovoljniji položaj od ostalih radnika. Nakon naših preporuka, poslodavac je:
- revidirao njihove ugovore o radu,
- izradio programe mjera kojima bi se ova kategorija radnika osposobila i rasporedila na radna mjesta sličnih primanja kao i prije i
- poduzeo druge mjere za uklanjanje štetnih učinaka nove sistematizacije na te radnike

Građaninu koji ne plati račun za plin, opskrbljivač mora dostaviti pisanu opomenu kojom ga poziva da to naknadno učini s rokom od najmanje deset dana, što je, u skladu s našom preporukom, izmjenama Općih uvjeta opskrbe plinom postalo obvezno. Ako se radi o kućanstvu, opomena mora sadržavati i jasne informacije o tome na koji način oni s poteškoćama u podmirenju računa mogu dobiti besplatne savjete o mogućnostima podmirenja računa te optimalnoj potrošnji plina

Povećan je iznos pomoći za uzdržavanje, odnosno zajamčene minimalne naknade za samca, temeljem naših preporuka prilikom izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi

Nakon našeg reagiranja umirovljenica je prestala dobivati dvostruke račune za isti stan, za koji se nije znalo pripada li gradu ili državi

U više slučaja je beskućnicima osiguran privremeni smještaj u prihvatilištu/prenoćištu ili im je dodijeljena jednokratna (uvećana) naknada, u skladu s našim prijedlozima

Pomogli smo da se ukloni opasni otpad koji je godinama stajao i ugrožavao zdravlje skupine građana u Bjelovaru

Inspektorici šumarstva prijetio je prestanak službe, ali naša preporuka pomogla je u otklanjanju nepravilnosti u postupku ocjenjivanja zbog čega je sačuvala posao

Na našu preporuku smanjena je mogućnost zlouporabe kod korištenja POS stanova -  izmijenjen je Zakon o društveno poticanoj stanogradnji čime je onemogućeno prodavanje i iznajmljivanje ovih stanova prije otplate rata i kamata

Porezna uprava je, nakon našeg postupanja, pritužiteljici poslije šest godina čekanja
odobrila zahtjev za otpisom duga. To joj je predstavljalo i višegodišnju zapreku za ostvarenje i reguliranje njezinih statusnih prava zbog čega joj je prijetilo i razdvajanje od obitelji

Doprinijeli smo u rješavanju radnopravnog statusa učiteljice rusinskog jezika i kulture, jer je prema našoj preporuci donesen Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Ona, unatoč kompetencijama godinama nije mogla biti zaposlena na neodređeno vrijeme, jer raniji propisi nisu bili prilagođeni stvarnim mogućnostima obrazovanja nastavnika rusinskog jezika i kulture

Nakon našeg postupanja, saniran je oštećen kolnik u mjestu Ramljane, kojim se koriste djeca na putu u školu

Kako bi spriječili ovrhe zaštićenih sredstava, na našu preporuku je Sveučilište u Rijeci s Ovršnim zakonom uskladilo postupanje u isplati stipendija studentima koji su pod ovrhom

Za potrebe socijalnog stanovanja Grad Osijek je od Ministarstva državne imovine dobio na korištenje osam praznih stanova u državnom vlasništvu, u skladu s našom preporukom

Grad Knin je, na našu preporuku, nabavio vlastitu autocisternu kojom isporučuje pitku vodu mještanima svih okolnih naselja koji nisu priključeni na vodoopskrbni sustav, po upola manjoj cijeni od privatnog dobavljača koji ju je dostavljao prethodnih godina

Pritužitelju s duševnim smetnjama, nakon naše preporuke, omogućena je prijava u dom za starije. To mu ranije nije odobreno upravo zbog zdravstvenog stanja, iako je imao liječničko uvjerenje da ono nije prepreka za prijam

Na našu preporuku uvedene su stipendije za romske srednjoškolce koji ponavljaju razred. Posebne stipendije za romske učenike nisu nagrada za izvrsnost, nego mjera za zadržavanje u obrazovnom sustavu

Pravo na doplatak osigurano je svim redovnim učenicima srednjih škola koji zadovoljavaju propisani imovinski cenzus, i to temeljem naše preporuke koja je doprinijela usvajanju izmjena Zakona o doplatku za djecu

S ciljem prevencije međuzatvoreničkog nasilja prema osobama s psihičkim ili intelektualnim teškoćama u zatvorima, temeljem naše preporuke donesene su upute za postupanje prema njima

Beskućnici na privremenom smještaju u prenoćištu ostvarili su pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, i to temeljem naših preporuka tijekom izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi

Nakon našeg postupanja ukinut je dobni kriterij (25 godina starosti) za dobivanje stipendije Grada Zagreba. Time je onemogućena diskriminacija temeljem dobi osoba u usporedivoj situaciji

Obiteljima s djecom kojima prijeti deložacija, odnosno odvajanje djece od obitelji, omogućen je privremeni socijalni stan, kao i socijalno stanovanje za korisnike zajamčene minimalne naknade u velikim gradovima i gradovima sjedišta županije te nužni smještaj, što je na našu preporuku propisano Zakonom o socijalnoj skrbi

Na naš prijedlog, izmjenama Zakona o porezu na dohodak, potpore studentima korisnicima Erasmus+ programa EU više se ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja prava na osobni odbitak. Zbog iznosa potpora iz ovog programa, roditelji ili skrbnici korisnika nisu mogli koristiti uvećani osobni odbitak, zbog čega su studenti odustajali od Erasmus+ programa

Pomogli smo u rješavanju problema izlijevanja fekalija u dvorište građanke u Podsusedu

Beskućnici su na naš prijedlog uvršteni među posebno ranjive (ciljane) skupine u mjerama aktivne politike zapošljavanja

Fotografiranje s pokrivalima za glavu koja se nose iz vjerskih ili zdravstvenih razloga dopušteno je izmjenama Pravilnika o vozačkim dozvolama, nakon naše preporuke

Na našu preporuku zabranjena je primjena raspršivača s dopuštenim neškodljivim tvarima u zatvorenom prostoru kao sredstva prisile prema osobama s duševnim smetnjama u zatvorima

Silno nepovjerenje građana u institucije sigurno ne pomaže, a na neki način i podriva vladavinu prava. Ako nemate povjerenje u niti jednu odluku nekog nadležnog tijela, ako mislite da sve što trebate postići morate napraviti preko veze ili putem medija, tu dolazi do nejednakosti pred zakonom.

Iskustva građana

"Od srca vam se zahvaljujem na intervenciji i dopisu koji ste poslali na HZZ, a u svezi isplate potpora za travanj i svibanj 2020. Smatram osobno da je upravo Vaš upit polučio da se isplata ostvari i dovrši. Time nam je, da se tako izrazim, „produžen život“."
Vesna
članica udruga koje rade s vrtićkom djecom. Potpore su im isplaćene nakon što smo se obratili HZZ-u, koji je revidirao odluku i isplatio im potpore, jer udovoljavaju svim uvjetima.
"Vaš dopis sam isprintala i stavila na vidljivo mjesto u sobi, kako bih stalno imala fokus na njega. Sigurno vam nije jasno zašto?! Nakon vašeg odgovora, koji je toliko srčan, empatičan, motivacijski i sama sam se osjetila tako. Poletna, puna energije, snažno motivirana, agilna, čak sam i prestala plakati."
Lana
zaposlena u nisko plaćenoj djelatnosti jer ne može naći posao u struci. Nemamo ovlasti postupati u njezinom slučaju, ali smo ju uputili na adrese i kontakte kojima se može obratiti za pronalazak posla u struci i psihološku podršku.
"Nakon današnjeg primljenog dopisa imam potrebu zahvaliti pučkoj pravobraniteljici i zamjenici pučke pravobraniteljice, kao i cjelokupnom uredu što se založio za moj slučaj vezan za Policijsku akademiju. Hvala vam što savjesno i marljivo radite za puk i što imate sluha za naše probleme."
Karlo
želi postati policajac. Obratio nam se jer nije primljen na Policijsku akademiju iako je ispunio sve uvjete, zbog čega smo tražili očitovanje. Ispitni postupak je u tijeku.
"Inspektorat je napravio svoj posao, prema informacijama koje sam dobila, zahvaljujući Vašem dopisu, pa Vam se u to ime puno zahvaljujem jer bez Vas se ovo nikada ne bi riješilo."
Jagoda
obratila nam se nakon što nije dobivala povratnu informaciju o prijavi protiv bivšeg poslodavca.
"Ovim putem od srca Vam zahvaljujem u ime svih koji imaju teško bolesne i nepokretne članove svojih obitelji u domovima za starije jer su Vašim zalaganjem posjete jednom tjedno dozvoljene. Ne moram reći koliko to znači u ovim teškim vremenima."
Danica
kćer nepokretne korisnice doma za starije koja nije mogla vidjeti majku jer su posjete bile dozvoljene samo u dvorištu, gdje majka nije mogla izaći.
"Željela bih vam se zahvaliti - također u ime svih stanovnika - na uspješnom radu. 13 godina smo (22 obitelji) gledali kroz prozor i vidjeli samo ruševine. Sada gledamo otvoreno područje i susjedna stabla i nadamo se da će opet biti zelenih površina. Vaš rad pokazao je koliko je funkcija pučkog pravobranitelja važna za stanovništvo i daje nam povjerenje u instituciju."
Kützora
obratila nam se zbog odlagališta građevinskog materijala i ostalog otpada na području koje je zavedeno kao šuma.
"Još jednom izražavam svoju neizmjernu zahvalnost za vaš trud i upornost u rješavanju mog stambenog pitanja."
Milen
ratni vojni invalid u čijem smo predmetu postupali četiri godine.
"Mog ujaka je u petak poduzeće Vodoopskrba i odvodnja ponovo priključilo na svoj sustav vodoopskrbe. Neizmjerno smo zahvalni Vama i svim Vašim suradnicima na angažmanu. Nemamo riječi kojima bismo Vam izrazili svoju zahvalnost."
Dubravka
nećakinja 94-godišnjaka kojem je zbog neriješenih imovinskih odnosa bila isključena voda.
"Zahvaljujem na ovom uloženom trudu i ozbiljnosti kojom pristupate svakom pojedinom slučaju. Jedino me Vi niste iznevjerili!"
Sadika
Obratila nam se vezano uz radni status u državnoj službi.
"Nakon Vašeg posjeta našem selu, razgovora o našim, ali i otočkim problemima, pismenoj korespondenciji, stekli smo dojam da se je "nešto" pokrenulo s "mrtve točke", te se nadamo da će nadležne institucije zadužene za razvoj otoka s verbalnih obećanja prijeći na konkretnu realizaciju"
Meri
upoznali smo se tijekom terenskog obilaska zadarske županije, kada nam je sa sumještanima govorila o nizu problema povezanih sa životom na njihovom otoku.
"Kažu da je pravda spora, ali dostižna, tek sada sam se uvjerila u to. Kada sam se obratila vašem Uredu bila sam potpuno slomljena vjerujući da ne postoji način da se moja situacija riješi. Hvala u moje osobno ime i u ime moje djece."
Vera
više od 10 godina je čekala na stambeno zbrinjavanje.
"Zahvaljujem se u osobno ime i u ime mojih susjeda na vašem obavljenom radu! Otpad je otklonjen! Udišemo zrak bez smrada od tonera i živimo bez straha od požara!"
Ana
u ime više građana nam se obratila zbog odlagališta otpada u njihovom susjedstvu.

Osnovni cilj svih terenskih obilazaka je prikupljanje informacija o konkretnim problemima iz prve ruke kako bismo mogli pomoći u njihovom rješavanju i podizanju kvalitete života građana na određenom području.

Terenski rad

Dostupnost građanima

Problem se ne može riješiti ako se za njega ne zna

Jedan od glavnih ciljeva nam je upoznati što više građana s našim radom i načinima na koji nam se mogu obratiti. Zato smo:

Iznadprosječan broj građana (79%) upoznat je s institucijom pučkog pravobranitelja (prosjek EU 68%)

Otvoreni pristup i komunikacija iznimno su važni kako bi se ohrabrilo i građane na prijavljivanje problema te u zagovaranju rješenja koja mogu dovesti do pozitivnih promjena.

Jeste li znali?

Pravobraniteljica

Ljudska prava pojam su koji je već toliko puta izgovoren da su ga mnogi vjerojatno počeli shvaćati zdravo za gotovo. No, ona su neodvojiva od naše svakodnevice – mogu nam biti prekršena na ulici, u školi, na Facebooku, kod kuće, kod liječnika – bilo gdje. I veliki je problem ako o tome šutimo, jer time ostavljamo slobodne ruke onima koji su povrijedili naše pravo, da to čine i dalje, danas nama, a sutra možda i drugima.“

Lora Vidović

Zamjenice

Lidija Lukina Kezić

Tena Šimonović Einwalter

Maja Kević

Kontakti

Potražite nas na društvenim mrežama: