Pučka pravobraniteljica Lora Vidović sa suradnicima je 19. i 20. rujna 2018. boravila u Istarskoj županiji, kako bi se detaljnije upoznala s problemima vezanima uz ljudska prava i diskriminaciju građana na tom području. Tako je posjetila Pulu, Vodnjan, Bale, Motovun, Labin i Pazin, gdje se susrela s organizacijama civilnog društva, LAG-ovima, predstavnicima nacionalnih manjina, djelatnicima Centra za socijalnu skrb, županom te čelnicima ovih gradova i općina. Također je o instituciji pučkog pravobranitelja govorila na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, a o temama iz svoje nadležnosti na Radio Rojcu.

Istarska županija deseta je u nizu koje je pravobraniteljica posjetila, nakon Karlovačke, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Sisačko-moslavačke, Zadarske, Splitsko-dalmatinske i Međimurske. Do kraja godine posjetit će i Šibensko-kninsku županiju.

Terenski rad jedan je od načina približavanja rada institucije pučkog pravobranitelja građanima, nadležnim tijelima i ostalim članovima lokalnih zajednica, ali i detaljnijeg upoznavanja s problemima građana na određenom području. Naime, nejednak regionalni razvoj Hrvatske je, s fokusom na ruralna područja, jedan od problema na koji pravobraniteljica upozorava javnost, Sabor i nadležna tijela u godišnjim izvješćima. Poseban naglasak je pri tom na (ne)dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga, ali i javnog prijevoza, vodoopskrbe i odvodnje, o čemu je detaljno izvijestila i u Izvješću za 2017., koje je Sabor u lipnju podržao.

 

Istarska županija