Budući su u ovoj godini osobe s duševnim smetnjama u fokusu interesa NPM-a, dana 29. i 30. svibnja 2014. godine NPM je nenajavljeno obišao Neuropsihijatrijsku bolnicu „Dr. Ivan Barbot“ Popovača.

Obilazak nije bio ciljan već je obuhvaćao pregled cjelokupnog rada ustanove, s posebnim naglaskom na provođenje prisilne hospitalizacije osoba s duševnim smetnjama. Tijekom obilaska NPM je pregledao sve odjele na kojima se nalaze ili se mogu nalaziti prisilno smještene osobe, uključujući i Zavod za forenzičku psihijatriju koja obuhvaća pet odjela.

Svrha obilaska, tijekom kojega su članice i članovi NPM-a razgovarali s pacijentima i zaposlenicima, izvršili uvid u dokumentaciju te obišli prostorije u kojima borave pacijenti, bila je jačanje zaštite osoba lišenih slobode odnosno osoba kojima je ograničena sloboda kretanja. Posebna je pozornost posvećena i provjeri kontrolnih mehanizama pri primjeni fizičke sile u zaštiti osoba s duševnim smetnjama, vrsti primijenjenih sredstava, trajanju i načinu primjene te eventualnim ograničenjima.

Uvažavajući činjenicu da se slobode i prava osoba s duševnim smetnjama mogu ograničiti samo zakonom ako je to nužno radi zaštite zdravlja i sigurnosti te ili drugih osoba, tijekom obilaska pozornost je posvećena i mogućnostima ostvarivanja drugih prava i sloboda utvrđenih Ustavom RH, zakonima i međunarodnim pravnim aktima koje je prihvatila Republika Hrvatska. Također, tijekom obilaska uzete su u obzir i preporuke koje je Europski odbor za prevenciju mučenja i neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (CPT) naveo u svojim izvješćima o posjetima Republici Hrvatskoj, a koje se odnose na osobe s duševnim smetnjama.

Nakon obilaska NPM-a proveden je dio ispitnog postupka povodom pritužbe na postupanje podnesene pučkoj pravobraniteljici, a u vezi s ograničavanjem slobode kretanja prisilno smještene pacijentice.

O utvrđenom bit će sastavljeno izvješće s preporukama koje će biti dostavljeno Bolnici i Ministarstvu zdravlja.