Zamjenica pučke pravobraniteljice Lidija Lukina Kezić i savjetnica pučke pravobraniteljice Maja Hasanbašić obišle su  29. svibnja Centar za gospodarenje otpadom (CGO) Kaštijun. Obilazak je obavljen na poziv članice uprave Kaštijun d. o. o. Vesne Dukić, a u sklopu aktivnosti u predmetu otvorenom na vlastitu inicijativu, kako bi se prikupile dodatne informacije o mogućim rješenjima problema s gospodarenjem otpadom i radom pojedinih CGO-ova.

Djelatnice Ureda pučke pravobraniteljice upoznale su se s načinom rada CGO-a, njegovim pojedinim funkcionalnim dijelovima i procesima, kao i izazovima s kojima se ovaj CGO u vlasništvu Grada Pule i Primorsko-goranske županije, suočavao u pripremnoj fazi, ali i u svakodnevnom radu. Miješani komunalni otpad sakuplja se u šest pretovarnih stanica putem vlastitih kamiona, no i dovozi se drugih lokacija kamionima drugih komunalnih tvrtki.  Njegov prethodni pregled nije moguć, pa u Kaštijun dolaze razne vrste otpada koji i nisu namijenjeni za ovakav CGO. Sustav vode u Kaštijunu nije spojen na nikakvu drugu odvodnju, a voda se pročišćava i obrađuje do kvalitete destilirane. U planu je postavljanje solarnih panela za što su potrebna financijska ulaganja, a postoji ploha za odlaganje, tzv. bioreaktorsko odlagalište na kojemu završi oko trećine otpada nakon postupka mehaničke obrade. Prekoračenja dozvoljenih razina sumporovodika i lebdećih čestica nisu zabilježena na mjernoj stanici.

Od izazova s kojima se Kaštijun susreće sugovornici su posebno izdvojili neprikladni otpad poput ribarskih mreža, konopa, kamenja i plinskih boca koje se dovoze u sklopu miješanog komunalnog otpada i posebno skladište, dovoz i stvaranje hlapivih organskih spojeva te status SRF materijala koji se još uvijek klasificira kao otpad, a ne kao oporabljeno kruto gorivo koje bi se trebalo prodavati za proizvodnju energije.

Pučka pravobraniteljica prati područje zaštite okoliša pa i područje gospodarenja otpadom i to ponajviše kroz ispitne postupke koje provodi po zaprimljenim pritužbama građana i građanskih inicijativa koje se najčešće odnose na onečišćenje okoliša i njegovih sastavnica te s tim u vezi, ugrozu zdravlja, a također pokreće i postupke i na vlastitu inicijativu kako bi prikupila dodatne informacije o pojedinim temama koje smatra bitnima za zaštitu i promociju ljudskih prava u Hrvatskoj.