Kako bi se upoznala s konkretnim problemima s kojima se u svakodnevnom životu susreću stanovnici Dubrovačko-neretvanske županije, pučka pravobraniteljica Lora Vidović sa suradnicima je od 6. do 10. svibnja posjetila Dubrovnik, Ston, Metković, Kulu Norinsku, Korčulu i Lastovo.

Boravak u najjužnijoj županiji, pravobraniteljica je iskoristila za susrete s predstavnicima udruga civilnog društva koji su je upoznali sa svojim aktivnostima, ali i poteškoćama, problemima i izazovima s kojima se susreću u svojim zajednicama. Sastala se i s predstavnicima Dubrovačko-neretvanske županije, gradonačelnicima Dubrovnika, Metkovića i Korčule, kao i načelnicima te pročelnicima općina Ston, Kula Norinska, Vela Luka i Lastovo koji su joj, osim problema, predstavili i aktivnosti lokalnih tijela javne vlasti na rješavanju problema građana i podizanja kvalitete života u tim sredinama. Na sastancima se razgovaralo o razini zaštite prava stanovnika s posebnim naglaskom na dostupnosti socijalnih i zdravstvenih usluga te ulozi gradova i općina u osiguravanju podrške za svoje građane. Prometna izoliranost, kako od ostatka Hrvatske, tako i unutar same županije, jedan je od ključnih problema koji negativno utječe na kvalitetu života stanovnika, a rastući problem stanovanja i nedostatka stručnih kadrova prisutan je u svim dijelovima županije, bez obzira na stupanj razvijenosti, kao i pitanje dostupnosti zdravstvene zaštite, posebno na otocima i zabačenijim dijelovima.

Uz njih, boravak u Dubrovniku i Metkoviću pravobraniteljica je iskoristila i za posjet centrima za socijalnu skrb, gdje se upoznala s izazovima s kojima se suočavaju korisnici sustava, ali i sami djelatnici centara. Iako je na sastancima istaknuta dobra suradnja s jedinicama lokalne samouprave, upravo je problem prometne izoliranosti korisnika zbog geografskih čimbenika poput otoka i granice s BiH koja dijeli županiju na dva dijela, glavni razlog otežane dostupnosti usluga korisnicima i predstavlja najveći izazov djelatnicima centara u svakodnevnom radu.

Jedan od istaknutih problema je i stanovanje, najizraženiji kod mladih obitelji i visokoobrazovanih osoba koje bi se nakon završetka studija željeli vratiti u svoje sredine, ali zbog problema s pronalaskom kvalitetnih, adekvatnih i pristupačnih stambenih prostora, nemaju mogućnost u njima trajno ostati, iako u tim zajednicama postoji potreba za stručnjacima. To se posebno odnosi na liječnike, medicinske sestre i tehničare, njegovatelje, fizioterapeute, učitelje i profesore koji nisu konkurentni zanimanjima u turizmu, a neophodni su za održiv razvoj društva i zajednice. Ovaj problem u određenoj je mjeri prepoznat i od strane jedinica lokalne samouprave koje za njih osmišljavaju programe poticajne stanogradnje, a o nedostatku stručnih kadrova, pogotovo u zdravstvu, i problemima koji iz toga proizlaze, pravobraniteljica je, između ostalog, razgovarala i u metkovskom Domu zdravlja.

„Osnovni cilj svih terenskih obilazaka, pa tako i Dubrovačko-neretvanske županije, je prikupljanje informacija o konkretnim problemima kako bismo mogli pomoći u njihovom rješavanju i podizanju kvalitete života građana na ovom području. Zadovoljna sam što smo se iz prve ruke upoznali s nekim od ključnih problema stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije, a posebno mi je drago i da su građani iskoristili priliku našeg dolaska da razgovaraju s mojim savjetnicima vezano za svoje pritužbe bez da zbog toga moraju dolaziti u Split ili Zagreb“, izjavila je pučka pravobraniteljica Lora Vidović.

Osim za sastanke s predstavnicima civilnih udruga i jedinica lokalne samouprave, pravobraniteljica je boravak u Dubrovačko-neretvanskoj županiji iskoristila i kako bi studentima komunikologije na dubrovačkom Sveučilištu održala predavanje o ulozi institucije pučkog pravobranitelja uz isticanje nekoliko konkretnih primjera, nakon čega je uslijedila i kratka rasprava o značaju zaštite ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije u suvremenom društvu.