Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora organizirao je 13. listopada 2021. sjednicu na temu “Nezakonito odvraćanje (pushback) migranata koji ilegalno prelaze granicu Republike Hrvatske”.

Na sjednici je, kao opunomoćenica Hrvatskog sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, sudjelovala i pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter.

Istaknula je kako izraz “push-back“ predstavlja prakse odbijanja ulaska, kao i udaljavanja osoba koje su iregularno prešle granicu bez individualizirane potrebe za zaštitom, odnosno kako se ovaj se izraz koristi kada je osoba nakon nezakonitog prelaska granice vraćena u susjednu zemlju bez razmatranja individualnih okolnosti u odnosu na svaku osobu. Pojasnila je kako vraćanje ljudi bez individualizirane procjene može dovesti do povreda ljudskih prava zajamčenih Poveljom EU o temeljnim pravima, koja se odnosi na države članice kada primjenjuju pravo EU te je stoga primjenjiva i kod upravljanja granicama. U njoj su sadržana i prava i načela relevantna za provođenje granične kontrole – poput prava na ljudsko dostojanstvo, na život, na azil i zaštitu u slučaju udaljavanja, protjerivanja ili izručenja, zaštitu od mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, zabrana trgovine ljudima, prava na slobodu i sigurnost, zabranu diskriminacije, prava na učinkovit pravni lijek. Dodatno, ta prava zaštićena su i Europskom konvencijom o ljudskim pravima, UN Konvencijom protiv mučenja, UN Konvencijom o statusu izbjeglica, Zakonom o strancima, Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti i drugim međunarodnim, europskim i nacionalnim propisima.

Govoreći o snimci nasilja nad migrantima koju je objavila RTL Televizija, pravobraniteljica je ponovila kako je nužna učinkovita i temeljita istraga unutar Ministarstva unutarnjih poslova, a potom i od strane Državnog odvjetništva. Bitno je imati na umu ozbiljnost mogućeg kršenja prava prikazanog na snimci, kao i istaknuti neke od obveza koje, nakon što je rezultat rada stručnog tima Ravnateljstva policije i Službe za unutarnju kontrolu potvrdio da je riječ o policijskim službenicima, slijede u kontekstu zaštite ljudskih prava i odgovornosti države. Stoga je pravobraniteljica detaljno pojasnila pravni okvir i obveze postupanja u ovakvim predmetima, uključujući posebice obveze koje državi nalaže čl.3. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i dosadašnja praksa, kao i koji su sve drugi međunarodni, europski i nacionalni propisi koje valja imati u vidu. Ukazivanje na ovo je odgovornost pučke pravobraniteljice koju Ustav određuje kao opunomoćenicu Hrvatskoga sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila Republika Hrvatska.

Osim članova Odbora, na sjednici su sudjelovali i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, glavni ravnatelj policije Nikola Milina i zastupnica Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Štefica Stažnik. Cijelu snimku sjednice možete pronaći na YouTube kanalu Hrvatskog sabora.