Nakon što je MUP potvrdio da su osobe, koje na snimci RTL televizije tuku migrante, identificirani kao policijski službenici, pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter podsjeća kako je sada potrebno pratiti kako će se dalje postupati, jer je time otvoreno pitanje odgovornosti države za kršenje ljudskih prava i poštivanje vladavine prava.

Činjenica da je potvrđeno da je riječ o policijskim službenicima nalaže ispitivanje kršenja normi nacionalnog i međunarodnog prava, konkretno o zabrani mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja, obveze i prema Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te nizu drugih pravnoobvezujućih instrumenata.

Pučka pravobraniteljica pri tome naglašava kako obveza države ne uključuje samo zabranu takvih postupanja, nego i aktivnu ulogu učinkovito istražiti sve događaje koji mogu na njih upućivati.

Standardi takve istrage ne podrazumijevaju samo nepostojanje hijerarhijske ili institucionalne povezanosti, već i stvarnu neovisnost i nepristranost istražitelja, a da bi bila učinkovita mora se provoditi na način da realno može dovesti do otkrivanja i kažnjavanja odgovornih. Stoga je dobro, smatra pravobraniteljica, što izvide provodi DORH, kao neovisna institucija koja ima potrebne ovlasti.

Kao što je već potvrdila medijima, pravobraniteljica je u skladu sa svojom ulogom opunomoćenice Hrvatskog sabora za zaštitu i promicanje ljudskih prava i sloboda odmah nakon objave navedene snimke otvorila ispitni postupak u odnosu na MUP te je zatražila da ju MUP i DORH obavijeste o poduzetim radnjama i postupcima te utvrđenim činjenicama.