Tijekom 2019. nastavljena je suradnja s različitim dionicima, između ostalih s tijelima državne uprave, međunarodnim organizacijama, JLP(R)S-ima, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, OCD- ima, LAG-ovima te akademskom zajednicom.

Saborski Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u srpnju 2018. zaključkom je potaknuo tijela javne vlasti da imenuju kontakt osobe za suradnju s pučkom pravobraniteljicom, koje su krajem godine i imenovane, a prvi sastanak je održan u travnju 2019. Tada je, između ostalog, dogovoreno da se organiziraju međusektorski sastanci o preporukama koje se ponavljaju duži niz godina, pa su tijekom listopada i studenoga 2019. održani sastanci s predstavnicima MZ-a i MDOMSP-a.

Provodili smo i edukacije za državne službenike, predstavnike lokalnih i regionalnih vlasti, OCD-e te za zaposlenike HRT-a. U 2019. smo održali i edukacije u pet srednjih škola u Zagrebu, Rijeci i Splitu. I ove godine sudjelovali smo ili organizirali niz skupova, a informacije o tome dostupne su na www.ombudsman.hr.

 

Savjet za ljudska prava pučke pravobraniteljice

S radom je nastavio Savjet za ljudska prava, koji se sastao dva puta, u svibnju i studen om 2019. U suradnji s članovima Savjeta, organizirana je konferencija kojom je obilježeno deset godina primjene Zakona o suzbijanju diskriminacije te dva događanja povodom Međunarodnog dana ljudskih prava , u Rijeci o ulozi lokalne samouprave u suzbijanju diskriminacije i promicanju jednakosti, dok su u Zagrebu predstavljeni rezultati istraživanja o prisutnosti govora mržnje na internetu među mladima.

 

Suradnja s posebnim pravobraniteljicama

Suradnja s posebnim pravobraniteljicama nastavila se zajedničkim radom na predmetima i prosljeđivanjem pritužbi, u skladu s nadležnostima ovih institucija, kao i međusobnim sastancima te sudjelovanjem u aktivnostima. Također, u veljači smo održali edukaciju savjetnica pravobraniteljice za djecu o suzbijanju diskriminacije. Kao i ranije, zajednički je pripremljeno Izvješće u okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda stanja ljudskih prava (UPR) za RH.

 

Suradnja s organizacijama civilnog društva

Nastavila se suradnja s 11 OCD-a članica Mreže antidiskriminacijskih kontakt točaka pučke pravobraniteljice. Tako su, osim redovite razmjene informacija i sudjelovanja u aktivnostima, članice mreže ususret izborima za EP objavile i Preporuku za suzbijanje diskriminacije i govora mržnje u predizbornim kampanjama Europske mreže tijela za jednakost (Equinet).

Istovremeno, nastavljena je i učestala, kvalitetna suradnja s brojnim drugim OCD-ima, posebice u područjima zaštite prava osoba starije životne dobi, mladih, beskućnika, branitelja, migranata, dostupnosti BPP-a, podrške žrtvama i svjedocima, prava pripadnika nacionalnih manjina, zaštite okoliša i brojnih drugih. Također, za potrebe ovog Izvješća brojni OCD-i koji rade na zaštiti ljudskih prava i suzbijanju diskriminacije dostavili su nam svoje informacije.

 

Cijelo Izvješće pučke pravobraniteljice za 2019. pronađite ovdje, a više informacija o povezanim temama o kojima u njemu pišemo pronađite klikom na neku od poveznica niže.

Međunarodna suradnja

Uloga civilnog društva u zaštiti i promicanju ljudskih prava