Na sajmu, koji je održan u Petrinji 22. rujna 2022., posjetitelji su imali priliku i doznati više o načinu na koji naša institucija štiti prava građana

Organiziran kao neprofitan događaj, prvi „Regionalni sajam kulture razvojne suradnje“ namijenjen je umrežavanju, informiranju, edukaciji lokalnih proizvođača i zajednica za održivi razvoj, s posebnim fokusom na poslovne i društvene aktivnosti koje doprinose revitalizaciji i održivosti Sisačko-moslavačke županije.

Naša institucija na sajmu je sudjelovala na dva načina – zamjenica pučke pravobraniteljice Tatjana Vlašić sudjelovala je u javnoj raspravi o perspektivama obnove i revitalizacije Sisačko-moslavačke županije, dok su savjetnici pučke pravobraniteljice građanima davali informacije o našoj ulozi u zaštiti prava građana i zaprimali njihove pritužbe.

U sklopu programa, Fondu 5.5 Zaklade SOLIDARNA dodijeljena je nagrada Europski građanin kojom Europski parlament vrednuje rad građanskih udruženja, organizacija i pojedinaca na promicanju razumijevanja i jačanju europskog zajedništva.

Ovaj događaj partnerski su organizirali Zaklada SOLIDARNA, Srpsko narodno vijeće, Udruga IKS, Regionalna Zaklada ZAMAH i ACT Grupa, uz pokroviteljstvo Grada Petrinje i Turističke zajednice Grada Petrinje, kao i financijsku potporu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Ureda Europskog parlamenta i Fonda 5.5 i partnera.