Preporuke iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2021. koje se odnose na lokalnu razinu vlasti bile su jedna od tema sjednice Gradske koordinacije za ljudska prava Grada Zagreba 5. srpnja 2022., na kojoj je sudjelovala i pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter.

Pravobraniteljica se posebno osvrnula na preporuke vezane uz posljedice potresa i njegov utjecaj na prava građana, kao i one za jačanje zaštite ljudskih prava i jednakosti nekih od najugroženijih stanovnika Zagreba, poput beskućnika i dijela pripadnika romske nacionalne manjine, uključujući kroz suzbijanje diskriminacije temeljem imovnog stanja. Istaknula je i preporuke vezane za pravo na dobro upravljanje, jedne od novih tema iz Izvješća.

„Sudjelovanje naše institucije na sjednici Gradske koordinacije za ljudska prava svakako je dobra inicijativa. Nadam se da će postati tradicija i tako doprinijeti boljoj zaštiti i promicanju ljudskih prava i jednakosti na lokalnoj razini, koja u tom procesu ima itekako značajnu ulogu. Međusobna suradnja sigurno može doprinijeti i učinkovitijoj provedbi naših preporuka, a time i poboljšanju razine zaštite ljudskih prava, dok bitnu ulogu imaju i preventivne aktivnosti kako do kršenja ljudskih prava ne bi ni došlo“, poručila je pravobraniteljica Šimonović Einwalter.

Tijekom rasprave istaknuta je važnost pružanja jasnih i razumljivih informacija građanima o uslugama koje im pružaju razna javnopravna tijela. Raspravljalo se i o situaciji romskih obitelji u naseljima Struge i Vrtni put, pri čemu je istaknuto da je pri rješavanju problema vezanih uz stanovanje, poput onih s kojima su suočene ove obitelji, potrebno razmotriti svaku konkretnu situaciju, potrebe zajednice, kao i osoba o kojima se radi.

Vezano uz poteškoće s ostvarivanjem prava na adekvatno stanovanje, istaknuto je kako u teškoj situaciji nisu samo socijalno ugrožene osobe, već sve više i osobe s prosječnim primanjima, osobito mladi, koji si ne mogu priuštiti vlastitu nekretninu, a sve teže pokrivaju troškove najma

Pravobraniteljica Šimonović Einwalter podržala je i donošenje Akcijskog plana Grada za integraciju izbjeglica, napomenuvši da će naša institucija konkretnije ocjene davati kroz praćenje njegove primjene.

Osim o preporukama pučke pravobraniteljice, na sjednici se raspravljalo i o onima Kuće ljudskih prava usmjerenih na bolju zaštitu prava na lokalnoj razini, kao i o prijedlogu zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025.

Na kraju je usvojen i zaključak kojim je predložena izmjena dosadašnje prakse da gradske organizacijske jedinice sastavljaju izvješća o stanju ljudskih prava u svojim resorima i da se fokus stavi na izvješća neovisnih tijela i organizacija.