Sumnja na diskriminaciju u području rada jedan je od najčešćih razloga zbog kojeg nam se građani obraćaju. Primjer su i biolozi koji su zbog visine plaće stavljeni u nejednak položaj u odnosu na druge zdravstvene radnike, na što su nam se pritužili predstavnici Hrvatskog društva biologa u zdravstvu i Hrvatskog društva za medicinsku fiziku.

Status zdravstvenih radnika biolozi su dobili donošenjem novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti 2018., ali im se plaća, prema njihovim navodima, i dalje obračunava kao ranije, po nižim koeficijentima koji su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama određeni za nezdravstvene radnike. Time su stavljeni u nejednak položaj temeljem obrazovanja jer u odnosu na druge struke istog statusa ostvaruju manja osobna primanja.

Na problem nejednakih plaća za rad iste vrijednosti kroz izvješća pučke pravobraniteljice upozoravamo već nekoliko godina. Naime, u sličnoj situaciji nalaze se i neke druge struke poput visokoobrazovanih primalja, fizioterapeuta, radioloških tehnologa, kao i laboratorijski djelatnici koji obavljaju složene i zahtjevne stručne poslove, a plaćeni su kao da nemaju završeno visokoškolsko obrazovanje, dok radna mjesta medicinskih sestara i tehničara visoke stručne spreme Uredba ni ne navodi.

Da bi se to ispravilo, izračun plaća biologa u zdravstvu, kao i drugih stručnjaka koji su stekli status zdravstvenih radnika, potrebno je korigirati i osigurati im jednaku plaću za jednaki rad, na što smo upozorili Ministarstvo zdravstva. To nalaže i Konvencija Međunarodne organizacije rada o jednakosti plaća prema kojoj svaka članica mora osigurati primjenu načela jednakosti plaća za rad jednake vrijednosti za sve radnike, kao i Zakon o radu koji poslodavca obvezuje da isplati jednaku plaću radnici i radniku za jednak rad i rad jednake vrijednosti.

Iako je ovo načelo prvenstveno uspostavljeno kao alat za učinkovitu borbu protiv spolne diskriminacije, njegova se primjena uvriježila kao opće pravilo u određivanju plaća. Na to obvezuje i Zakon o suzbijanju diskriminacije koji jamči zaštitu od nejednakog postupanja temeljem 17 osnova, među kojima je i obrazovanje, u gotovo svim područjima društvenog života pa tako i rada i radnih uvjeta. Više informacija o diskriminaciji u području rada i zapošljavanja možete doznati ovdje.