Pučka pravobraniteljica Lora Vidović predala je Hrvatskom saboru posebno Izvješće Pravo na zdrav život i klimatske promjene u Republici Hrvatskoj 2013. – 2020. U njemu pokazuje povezanost ljudskih prava sa zaštitom okoliša i daje ocjenu poštivanja prava na zdrav život, zajamčenog Ustavom.

U njemu su analizirani problemi koji se odnose na zaštitu zraka vode i tla, svjetlosno i onečišćenje bukom, neionizirajuće zračenje tzv. baznih stanica, održivo gospodarenje otpadom te klimatske promjene.

Ova tema osobito je važna zbog nedovoljno razvijene ekološke svijesti institucija, ali i šire javnosti, o važnosti zaštite okoliša, prirode, klime i ljudskog zdravlja, što uzrokuje nedovoljnu razinu ostvarenosti prava na zdrav život. Važna je i u kontekstu klimatskih promjena čije je posljedica Hrvatska već osjetila, tijekom poplava u istočnoj Hrvatskoj 2014. i požarne sezone 2017.

Opravdano je i pitanje je li pandemija bolesti COVID 19 neočekivana ili je logičan slijed događanja kojih, nažalost, možemo očekivati sve više. I Ujedinjeni narodi proteklih su godina ukazivali na povećan rizik od pojave bolesti za koje se smatra da su izravno povezane s uništavanjem staništa mnogih vrsta te narušavanjem bioraznolikosti. Upravo je pandemija, ističe UN, najbolji pokazatelj međusobne povezanosti brige za okoliš i ljudskog zdravlja, kao i ostalih temeljnih prava i sloboda. Dodatno, Europska agencija za okoliš ukazuje na moguću povezanost onečišćenja zraka i siromaštva s većim stopama smrtnosti od COVID 19.

Ovo Izvješće utemeljeno je na pritužbama građana i udruga, postupanjima na vlastitu inicijativu, podatcima nadležnih tijela, terenskom radu i sudjelovanju u zakonodavnim aktivnostima.  Provedba njegovih preporuka osnažila bi zaštitu prava na zdrav život, a time i ljudskih prava općenito, kroz poticanje ekološki osviještenog vođenja politika i rada institucija, što bi bilo i u skladu s Europskim zelenim planom, temeljem za oporavak Europske unije od pandemije.

Posebno Izvješće o pravu na zdrav život treće je u mandatu pravobraniteljice Vidović, dok su se prva dva odnosila na stanje ljudskih prava u psihijatrijskim ustanovama te nakon katastrofe uzrokovane poplavom u Vukovarsko-srijemskoj županiji.