Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter priprema posebno izvješće o stanju ljudskih prava i diskriminaciji starijih osoba, a Hrvatskom saboru predat će ga u  narednom razdoblju. Time želi podići svijest o ljudskim pravima starijih osoba u Hrvatskoj, usmjeriti nadležna tijela na njihovu snažniju zaštitu i potaknuti da se o pravima starijih intenzivnije govori u javnosti.

Naime, ovih dana se obilježava Međunarodni dan starijih osoba (1. listopada), koji je dobrodošla prilika za upozoriti javnost na različite probleme s kojima se starije osobe suočavaju. Iznimno je važno o ovim temama razgovarati tijekom cijele godine, počevši od podatka da čak svaka treća starija osoba u Hrvatskoj živi u riziku od siromaštva, odnosno čak svaka druga starija osoba koja živi sama.

Posebna vrijednost izvješća je u činjenici da će o njemu raspravljati Hrvatski sabor, koji će tako imati priliku posvetiti značajnu pažnju upravo brojnim problemima s kojima se suočavaju starije osobe, kao i preporukama za njihovo adresiranje.

Naime, iako su ljudska prava i diskriminacija starijih osoba velikim dijelom zastupljeni u izvješćima pučke pravobraniteljice, kako u redovitim godišnjim, tako i posebnom izvješću o utjecaju epidemije COVID-19 na ljudska prava i jednakost, sada će prvi put jedno izvješće Hrvatskom saboru biti posvećeno isključivo ljudskim pravima starijih osoba.

Posebno izvješće bit će pregled problema starijih osoba i preporuka za jačanje njihovih ljudskih prava, vezano uz različite teme: siromaštvo, pravo na zdravstvenu zaštitu, mirovine, domove za starije i nemoćne osobe, nasilje nad starijima, zlouporabe ugovora o uzdržavanju, palijativnu skrb, ali i stereotipe, predrasude i diskriminaciju starijih osoba te njihov položaj na tržištu rada.

Izvješće će biti temeljeno na dugogodišnjem radu na jačanju zaštite prava starijih osoba. To uključuje i postupanje po pritužbama, analizu relevantnih istraživanja i podataka tijela javne vlasti koje je pravobraniteljica zatražila za potrebe pripreme ovog izvješća, ali i međunarodne aktivnosti na ovu temu.

Pri tom, ovo izvješće bit će jedinstveno jer će tema prava starijih osoba biti obrađena kroz gotovo sve mandate koje je institucije stjecala kroz 30 godina postojanja:

  • ombudsmanski (u smislu zaštite od nepravilnog i nezakonitog postupanja javnopravnih tijela)
  • nacionalne institucije za ljudska prava
  • središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije i
  • Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih i ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.

Ovo izvješće dodatni je iskorak i jer izvještavanje o pravima starijih osoba nije na isti način obveza regulirana međunarodno pravnim okvirom, kao što je to izvještavanje o nekim drugim skupinama u društvu odnosno temama. U okviru Ujedinjenih naroda to su, primjerice, prava osoba s invaliditetom, prava djece, diskriminacija žena i rasna diskriminacija.

Pri tome se pučka pravobraniteljica zalaže i za donošenje konvencije za zaštitu prava starijih osoba u okviru UN-a, koja bi onda i uvela i mehanizam državama članicama da redovito izvještavaju o stanju ljudskih prava i jednakosti starijih osoba.

Podsjećamo, Međunarodni dan starijih osoba utemeljili su Ujedinjeni narodi, kako bi potaknuli razgovore o temama vezanima uz starije osobe, uključujući i o njihovim ljudskim pravima, kao i istaknuti njihov doprinos razvoju društava.

Više o pravima starijih možete doznati u: