Sukladno svojim ovlastima, Pučka pravobraniteljica uputila je Ministru uprave primjedbe i prijedloge na Prijedlog zakona o državnoj službi. Službenički su zakoni u novijoj upravnoj povijesti Hrvatske imali dobra normativna rješenja i pravila postupka, ali se nisu dosljedno primjenjivala u praksi, a čestim izmjenama tih zakona umjesto namjeravanog pojednostavljenja postupaka, omogućavala se primjena subjektivnih mjerila, osobito u postupku prijema i prestanka službe.

Sadašnji Zakon o državnim službenicima iz 2005. g. koji se posljednje tri godine mijenjao sedam puta, tim je izmjenama izgubio neke bitne postupovne odredbe za prijem u državnu službu i raspored zatečenih službenika, nakon promjena ustroja državnih tijela. Time je postupak prijema i odlučivanje o drugim pravima u državnoj službi bitno izmijenjen u odnosu na te postupke u vrijeme stupanja na snagu osnovnog teksta tog Zakona, što je jedan od razloga nove promjene službeničkog zakonodavstva i uvođenja novog modela državne službe, predloženog ovim Prijedlogom zakona.